Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Interaktivní workshop Technická zručnost HEZKY ČESKY

Dne 19.listopadu 2019 se od 9:15 hodin ve Velkém sále Reduty Uherské Hradiště uskuteční pro veřejnost a rodiče s dětmi interaktivní workshop pod názvem „Technická zručnost HEZKY ČESKY“, který spočívá v interaktivní výstavě a ukázce kvalitních hraček od českých výrobců s možností jejich vyzkoušení. Vstup zdarma.

Příprava nadaných žáků na Matematickou olympiádu, kategorie Z9

Ve dnech 4. prosince 2019 a následně 15. ledna 2020 jsou plánována v rámci Implementace MAP dvě přípravná setkání nadaných žáků 9. ročníku ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 pod vedením RNDr. Buršové.

Anketa k prověření zájmu škol o vzdělávací semináře Agentury pro sociální začleňování

Anketa k prověření zájmu škol zapojených do projektu MAP II o nabízené vzdělávací semináře Agentury pro sociální začleňování s termínem pro odeslání odpovědí do 4. listopadu 2019.

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se uskuteční dne 27. listopadu 2019 ve 14:00 hodin v Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072.

Ocenění pro zástupkyni ředitele ZŠ Polešovice

Dne 14. října 2019 se konal šestý ročník konference pro zástupce ředitelů pod názvem „Zástupce na cestě k úspěchu“, v rámci které byla vyhlášena cena pro nejlepšího zástupce Zlatá karabina. Třetí místo putovalo i k nám do naše území ORP Uherské Hradiště Mgr. Ireně Bělohradové, zástupkyni ředitele ZŠ Polešovice, která získala bronzovou karabinu.

Veletrh Úspěch pro každého žáka 2019

Ve dnech 29. až 30. listopadu 2019 se v Praze uskuteční druhý ročník veletrhu Úspěch pro každého žáka 2019.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI