Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Setkání Pracovní skupiny Pro financování

Setkání Pracovní skupiny Pro financování se uskuteční dne 26. srpna 2021 ve 13:00 hodin ve Staré Městě.

Setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání

Další setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se uskuteční dne 16. září 2021 od 15:00 hodin.

Krajská konference Moderní školní poradenské pracoviště v rámci projektu KAP ZK

Dne 30. srpna 2021 se v Přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskuteční krajská konference MODERNÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, která je určená pro pracovníky školních poradenských pracovišť i pedagogické pracovníky se zájmem o danou problematiku.

Setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání

Setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se uskuteční dne 24. června 2021 od 15:00 hodin v kanceláři realizačního týmu projektu MAP II ve Starém Městě.

Seminář OCHUTNÁVKOVÁ LEKCE FEUERSTEINOVA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ (FIE)

Realizační tým projektu MAP II připravuje pro pedagogy ZŠ (1. i 2. stupně) ve správním obvodu Uherské Hradiště a zástupce odborné veřejnosti Seminář OCHUTNÁVKOVÁ LEKCE FEUERSTEINOVA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ (FIE) se zaměřením na představení metody FIE, ochutnávku práce a sdílení praxe ze školy.

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti v roce 2021 se uskuteční dne 29. 9. 2021.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI