Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost se uskuteční dne 10. 6. 2020.

11. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Jedenácté číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku.

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se uskuteční dne 10. června 2020 od 13:00 hodin v Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072.

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách 02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66.

Setkání Pracovní skupiny Pro financování

Další setkání Pracovní skupiny Pro financování se uskuteční dne 18. června 2020 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

10. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Desáté číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI