Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Základní škola Za Alejí Uherské Hradiště koordinuje mezinárodní projekt

Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti je koordinátorem mezinárodního projektu s názvem Žákovský parlament – posílení prostředí školy pomocí využívání nápadů, zájmů a aktivního zapojení žáků.

Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 13. února 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Seminář NS MAS ČR na téma „Jak na ERASMUS+ pro neziskové organizace“

Dne 12. prosince 2019 se v Praze uskuteční seminář na téma Jak na ERASMUS+ pro neziskové organizace, jehož pořadatelem je PS mezinárodní spolupráce NS MAS ČR.

Setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání

Další setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se uskuteční dne 4. prosince 2019 ve 14:30 hodin v Cafe 21 v Uherském Hradišti.

Vyšlo další číslo školního časopisu LIDUŠKA

Vyšlo další číslo časopisu Základní umělecké školy v Uherském Hradišti LIDUŠKA.

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se uskuteční dne 5. února 2020 ve 14:00 hodin v Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI