Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Děti v 21. století – besedy o dětech a budoucnosti nejen pro rodiče

Děti v 21. století – besedy o dětech a budoucnosti nejen pro rodiče

Hledáte pro děti doučování?

Platforma talentify.me pro vrstevnické učení, kde si děti pomáhají zdarma. 

Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 14. dubna 2021.

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se uskuteční dne 17. března 2021.

Předškolácké online skupinky ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Předškolácké online skupinky ZŠ UNESCO Uherské Hradiště pro rodiče i děti.

Prověření zájmu o online seminář k polytechnické výchově ZŠ, MŠ a příp. DDM

Realizační tým projektu MAP II připravil pro školy a školská zařízení na svém území, které jsou zapojeny do projektu MAP II, anketní formulář k prověření jejich zájmu o online seminář k polytechnické výchově, který je určen pro pedagogy ZŠ (1. stupeň...

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI