Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Online kurzy Zdravé Štístko – zdravé pohybové návyky malých dětí

Online kurzy Zdravé Štístko – zdravé pohybové návyky malých dětí.

Kurzy Zdravé Štístko s osobní účastí- zdravé pohybové návyky malých dětí

Kurzy Zdravé štístko s osobní účastí a s osvědčením pro absolventy​/absolventky, které se konají v souladu s akreditací MŠMT pro DVPP, které jsou zaměřeny na zdravé pohybové návyky malých dětí.

Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 12. května 2021.

Psychologická podpora pro ředitele škol

Videa zaměřená na psychologickou podporu ředitelů škol.

10. setkání odborného panelu „Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole“

Pozvánka na oborný panel „Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole“, který se uskuteční 4. května 2021 od 9:00 do 16:00 hodin v online prostředí.

Webináře v oblasti logopedie

Nabídka webinářů pro rodiče i pedagogické pracovníky MŠ v oblasti logopedie.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI