Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Nový školní časopis LIDUŠKA

ZUŠ Uherské Hradiště vydává s podporou projektu MAP II nový školní časopis LIDUŠKA.

Zábavné dopoledne s matematikou pro nadané žáky 5. tříd ZŠ

Dne 18. června 2019 se od 08:00 hodin v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční pro nadané žáky 5. tříd ZŠ zábavné dopoledne s matematikou pod vedením vyučujících matematiky ZŠ Staré Město a žáků 8. třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.

Zasedání Řídícího výboru projektu MAP II

Další zasedání Řídícího výboru projektu MAP II se bude konat ve středu, 19. června 2019 v 16:00 hodin v Komorním sále Reduty v Uherském Hradišti.

Vyhodnocení ankety k prověření zájmu ZŠ o matematické polepy

Vyhodnocení anketního šetření k prověření zájmu ZŠ o polepy s matematickou tématikou v rámci Implementace MAP.

Vyhodnocení ankety k prověření zájmu ZŠ o zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd

Vyhodnocení anketního šetření k prověření zájmu ZŠ o plánovanou aktivitu pod názvem „Zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd ZŠ“ v rámci Implementace MAP.

Anketa k prověření zájmu ZŠ o zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd

Anketa k prověření zájmu ZŠ zapojených do projektu MAP II o zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd ZŠ s termínem pro odeslání odpovědí do 13. května 2019.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI