Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Hurá na prázdniny

                       

Beseda pro rodiče

Dne 25. června 2019 se v budově Základní školy Uherské Hradiště na Šafaříkově ulici uskutečnila beseda pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku na téma rozvoj funkční komunikace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zasedání Řídícího výboru projektu MAP II

Dne 19. června 2019 se v Komorním sále Reduty Uherské Hradiště uskutečnilo další zasedání Řídícího výboru projektu MAP II.

Pozvánka na 2. diskusní platformu Centra kariérového poradenství ve Zlíně

Dne 27. června 2019 se ve Zlíně uskuteční od 13:30 hodin druhá diskusní platforma Centra kariérového poradenství na téma „Kariérové poradenství v zahraničí“.

Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 25. září 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Zábavné dopoledne s matematikou

Dne 18. června 2019 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskutečnilo za významné podpory a ve spolupráci se ZŠ Staré Město zábavné dopoledne s matematikou pro nadané žáky 5. tříd ZŠ, které jsou zapojené do projektu MAP II.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI