Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Polepy s matematickou tématikou

Grafické zpracování polepů s matematickou tématikou představují názorné pomůcky pro výuku matematiky na ZŠ.

Setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání

Další setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se uskuteční dne 8. dubna 2020 ve 14:30 hodin v MŠ Uherské Hradiště, Svatováclavská 943.

Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 20. května 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Setkání Pracovní skupiny Pro financování

Další setkání Pracovní skupiny Pro financování se uskuteční dne 11. března 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Toulavý autobus do přírodních zahrad

Dne 30. dubna 2020 se uskuteční pro zástupce MŠ a prvního stupně ZŠ celodenní exkurze pod názvem Toulavý autobus do přírodních zahrad.

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se uskuteční dne 15. dubna 2020 od 14:00 hodin v Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI