Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Zasedání Řídícího výboru projektu MAP II

Další zasedání Řídícího výboru projektu MAP II se bude konat v úterý, 10. prosince 2019 od 15:30 hodin v Komorním sále Reduty v Uherském Hradišti.

Pozvánka na konferenci ke čtenářské gramotnosti „Ladění básní II“

Dne 21. října 2019 se v Alternativě – Kulturním institutu Zlín uskuteční třetí ročník konference ke čtenářské gramotnosti „Ladění básní II“.

Ředitel koučem

Kurz na téma „Ředitel koučem“ určený pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, jejich zástupce, vedoucí pedagogy v MŠ či manažery vzdělávacích institucí a neziskových organizací.

Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 20. listopadu 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Děti, Líska a výrobci pro rodiče a veřejnost v rámci Školního farmářského dne Základní školy Staré Město

Dne 26. září 2019 se v prostorách atria Základní školy Staré Město ve Starém Městě uskuteční v rámci celodenní akce školní farmářský den odpolední workshop pro veřejnost, rodiče s dětmi s cílem rozvíjet a upevnit znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti vyzkoušení tradičních řemesel.

Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje

Ve dnech 18. až 19. září 2019 se ve Valašském Meziříčí konalo další koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI