Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Najděte digitální rovnováhu – offline pobyt v Bílých Karpatech

Pozvánka na offline pobyt v Bílých Karpatech.

Hurá na prázdniny

Realizační tým projektu MAP ORP UH II přeje krásné prázdniny a v novém školním roce se těšíme na viděnou.

Podněty k návrhu textu Strategie 2030+ a Implementačních karet

Možnost vyjádřit podněty a připomínky k návrhu textu Strategie 2030+ a Implementačních karet.

15. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Patnácté číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku.

Vyšlo nové číslo školního časopisu LIDUŠKA

Druhé letošní číslo školního časopisu LIDUŠKA je na světě! Najdete v něm 16 stran zajímavostí ze života školy.

Setkání Pracovní skupiny Pro financování

Další setkání Pracovní skupiny Pro financování se uskuteční dne 17. září 2020 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI