Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Centrum kariérového poradenství Zlín – pozvánka na konferenci pro kariérové a výchovné poradce

Dne 10.6.2021 se uskuteční online konference pro kariérové a výchovné poradce, kterou pořádá Centrum kariérového poradenství Zlín.

Výsledky elektronického hlasování Řídícího výboru MAP II

Výsledky elektronického hlasování Řídícího výboru projektu MAP II, které probíhalo od 25. května 2021 do 4. června 2021

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti v roce 2021 se uskuteční dne 16. 6. 2021.

Podpora rozvoje digitálních gramotností

Podpora rozvoje digitálních gramotností.

Informatické myšlení pomáhá dětem připravit se na budoucnost

Informatické myšlení pomáhá dětem připravit se na budoucnost.

Setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost

Další setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost se uskuteční dne 3. 6. 2021.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI