Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Seminář s PhDr. Janem Svobodou Jak zvládat krizové situace ve výuce

Dne 22. ledna 2020 se v učebně přírodopisu Základní školy Staré Město, Komenského 1720, konal seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody, psychologa, psychoterapeuta a vysokoškolského učitele, na téma Jak zvládat krizové situace ve výuce.

Interaktivní putovní výstava IQLANDIA

Ve dnech 2. března 2020 až 15. března 2020 (včetně) od 9:00 hodin do 18:00 hodin se v prostorách Multifunkčního centra Košíky 117 bude konat interaktivní putovní výstava exponátů IQLANDIA science Center Liberec.

Komplexní nabídka služeb v oblasti kariérového poradenství na ZŠ

Nabídka k využití služeb společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II.

Pozvánka na Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost

V červnu 2020 je pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ připravován Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost, který se uskuteční v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Seminář Jak zvládat krizové situace ve výuce s lektorem PhDr. Svobodou

Dne 22. ledna 2020 se uskuteční seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody na téma „Jak zvládat krizové situace ve výuce“.

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 107 Operační program Zaměstnanost

Dne 13. ledna 2020 se uskuteční v Olomouci seminář pro žadatele k výzvě č. 107 OP Z – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Praha.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI