Vítejte na stránkách MAP ORP UH II

Cílem projektu MAP ORP UH II (dále jen „projekt MAP II“) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.                                                                          

Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje

Ve dnech 18. až 19. září 2019 se ve Valašském Meziříčí konalo další koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje.

Setkání Pracovní skupiny Pro financování

Další setkání Pracovní skupiny Pro financování se uskuteční dne 13. listopadu 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Roční vzdělávací program NIDV pro širší vedení škol

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Zlín nabízí v rámci vzdělávacích aktivit projektu Strategické řízení a plánování (SRP) prestižní program Strategické řízení a plánování ve školách, který je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům...

Pracovní setkání ředitelů škol v Uherském Hradišti

Dne 12. září 2019 se uskutečnilo v Uherském Hradišti pracovní setkání ředitelů ZŠ, MŠ a DDM.

Konference pro metodiky prevence ZŠ na téma „Kyberšikana a bezpečnost dětí a mládeže v on-line světě“

Dne 8. října 2019 se od 13:30 hodin v prostorách Felixova sálu Jezuitské koleje 21 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskuteční konference pro metodiky prevence na základních školách, která bude zaměřena na téma internetové bezpečnosti dětí a mládeže.

Setkání k polytechnickému vzdělávání v rámci Implementace MAP

Dne 9. října 2019 se od 14:00 hodin v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční společné setkání škol zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ s Mgr. Válkem, lektorem polytechnického vzdělávání.

Implementace MAP (dále jen „IMAP“) je jednou z klíčových aktivit projektu MAP II, jejímž cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Pracovní skupina

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina

PRO FINANCOVÁNÍ

Pracovní skupina

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI