Národní pedagogický institut ČR (dále jen „NPI ČR“) vydal další, v pořadí již desáté, číslo Speciálu pro podporu výuky na dálku, kde naleznete kromě nabídky online podpory a webinářů NPI ČR a aktuálního programu vysílání ČT2 UčíTelka, také řadu důležitých informací a zdrojů k podpoře výuky na dálku s tradiční rubrikou ke společnému vzdělávání.

Hlavní pozornost je věnována přijímacím a závěrečným zkouškám a nově adresné individualizované podpoře, kterou v současné době nabízejí pracovníci NPI ČR vybraným školám v jednotlivých krajích vč. prakticky zaměřené metodické příručky, která učitele provede aspekty hodnocení procesu učení a výsledků vzdělávání, formami hodnocení (sumativní, slovní a formativní), jejich kritérii a metodami, ale i významem zpětné vazby a sebehodnocení žáků.