Národní pedagogický institut ČR (dále jen „NPI ČR“) vydal další, v pořadí již jedenácté, číslo Speciálu pro podporu výuky na dálku, kde naleznete kromě nabídky online podpory a webinářů NPI ČR a aktuálního programu vysílání ČT2 UčíTelka pro nadcházející týden, také řadu důležitých informací a zdrojů k podpoře výuky na dálku s tradiční rubrikou ke společnému vzdělávání.

V souvislosti s ukončováním školního roku je hlavní pozornost věnována tématu hodnocení žáků: obsahuje stanovisko MŠMT, zkušenosti z praxe a také přehled článků a metodik věnovaných formativnímu hodnocení, které byly ve Speciálech dosud zveřejněny. Číslo obsahuje také informace k zájmovému a neformálnímu vzdělávání s prezentací zkušeností a aktivit školních družin a školních klubů, středisek volného času a DDM.