Dne 21. března 2019 se uskuteční na FT UTB ve Zlíně, budova U15, Vavrečkova 275, učebna 003 třetí společné setkání Pedagogického kabinetu Matematika, které je určeno pro vyučující I. stupně ZŠ. Bližší informace v pozvánce.

Setkání je pořádáno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.