Národní pedagogický institut ČR (dále jen „NPI ČR“) vydal osmé a deváté číslo Speciálu pro podporu výuky na dálku, kde naleznete kromě nabídky online podpory a webinářů NPI ČR a aktuálního programu vysílání ČT2 UčíTelka, také řadu důležitých informací a zdrojů k podpoře výuky na dálku.

Speciál č. 9 je tentokrát věnován prioritně přípravě na přijímací zkoušky a závěrečné či maturitní zkoušky (CERMAT, ČŠI, MŠMT). Součástí je rovněž materiál Úřadu vlády ČR k negativnímu působení současné situace na děti a mládež a aktuální zkušenosti odborníků v oblasti primární prevence.