V návaznosti na nastavenou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II je připravena nabídka témat na vzdělávací semináře pro školy na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II.

Prostřednictvím připravené ankety bude prověřen stávající zájem škol o nabízené vzdělávací semináře ASZ (nejedná se o závaznou přihlášku). Na základě získané zpětné vazby budou vzdělávací semináře zahrnuty do Plánu aktivit a postupně realizovány.

  • Anketní formulář k vyplnění ZDE
  • Nejzazší termín pro odeslání odpovědí je do: 4. listopadu 2019.

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti v rámci naplňování klíčové aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP.