Seminář na téma Poruchy autistického spektra

Dne 15. října 2020 se uskuteční od 09:00 do 12:00 hodin pro ředitele a pedagogy ZŠ a MŠ seminář na téma Poruchy autistického spektra pod vedením Mgr. Zerzáně, ředitele ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova. 

Místo konání semináře bude upřesněno podle počtu přihlášených zájemců.

Cílem semináře je vhled do problematiky poruch autistického spektra (PAS), seznámení se s příčinami, projevy a typy poruch autistického spektra, s principem strukturovaného učení, s možnostmi využití jiných komunikačních systémů u dětí s poruchou autistického spektra než je mluvená řeč a se základními principy prevence vzniku krizových situací. Nedílnou součástí semináře bude řešení konkrétních problémů, dotazů z praxe vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

 


 

Společné setkání ZŠ zapojených do polytechnického vzdělávání

Dne 20. října 2020 se od 14:00 hodin uskuteční v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště další společné setkání ZŠ zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ pod vedením Mgr. Válka.

Cílem je představení zpracovaného Sborníku výrobků a pracovních listů pro žáky 2. stupně ZŠ coby metodického zajištění výuky dílen na ZŠ, projednání možnosti rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře, seznámení s příklady dobré praxe vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Aktivita je realizována v rámci realizace klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.