Pozvánka na konferenci ke čtenářské gramotnosti „Ladění básní II“

Pozvánka na třetí ročník konference ke čtenářské gramotnosti „Ladění básní II„, která se uskuteční 21. října 2019 od 08:00 do 14:00 hodin v Alternativě – Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín. 

Obsahem konference je inspirace pro práci s poezií v hodinách českého jazyka. Akce je určena především učitelům českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školním knihovníkům, popř. odborné veřejnosti. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

 


 

Ředitel koučem

Dovolujeme si Vás pozvat na ochutnávku ředitelských programů s Mgr. Martinem Holčíkem, které se uskuteční v Uherském Hradišti dne 15. listopadu 2019 od 09:00 do 12:00 hodin (přihlášení zde), které jsou součástí základního kurzu Ředitel koučem. Tento kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Kurz je osmidenní, jednotlivá setkání se konají s odstupem zhruba jednoho měsíce.

Účastníci si osvojí usazení v základní kouč pozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se, jak využívat otázek ve vedení a řízení lidí. Osvojí si jejich efektivní kladení a současně i aktivní způsob naslouchání. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem, jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost se věnuje vedení projektů, časovému plánování, sestavování a zpracovávání procesů podřízených. Pozornost je věnována i přenášení kompetencí, delegování a motivování podřízených.

​Témata kurzu:

Kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, síla hlasu a přesvědčivost těla, role a osobnost přirozená autorita, vedení porad a delegování, koučování projektů.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, jejich zástupce, vedoucí pedagogy v MŠ či manažery vzdělávacích institucí a neziskových organizací.

Místo konání:

Akademie Libchavy

​Více informací k dispozici ZDE.

 


 

Děti, Líska a výrobci pro rodiče a veřejnost v rámci Školního farmářského dne Základní školy Staré Město

Dne 26. září 2019 se v prostorách atria Základní školy Staré Město ve Starém Městě uskuteční v rámci celodenní akce školní farmářský den odpolední workshop pro veřejnost, rodiče s dětmi s cílem rozvíjet a upevnit znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu  zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti vyzkoušení tradičních řemesel.

Cílem workshopu je rozvíjet a upevnit u rodičů a dětí i veřejnosti znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu o zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti vyzkoušení tradičních řemesel.

 

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP ve spolupráci se Střediskem volného času Klubko, Staré Město, p.o., ZŠ Staré Město a LÍSKA, z.s.

Všichni jste srdečně zváni!