Seminář s PhDr. Janem Svobodou Jak zvládat krizové situace ve výuce

Ve středu 22. ledna 2020 se v učebně přírodopisu Základní školy Staré Město, Komenského 1720, konal seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody, psychologa, psychoterapeuta a vysokoškolského učitele, na téma Jak zvládat krizové situace ve výuce.

Cílem semináře bylo informovat přítomné pedagogy o jejich možných reakcích na krizové situace ve výuce, a také jim nabídnout techniky, které prohlubují vztah mezi žákem a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Masivním používáním multimediálních technologií se vytrácí z výuky podstatná “lidská” stránka, z pedagoga se stává „pouštěč” obrázků, neosobní moderátor. Smyslem technik je otevřít interakční pole mezi pedagogem a žákem bez soupeření, bez despektu, posílit vazbu tématy, která žáky skutečně zajímají. A to je v současnosti, kdy žák může získat informace mnohem snadněji a srozumitelněji než za pomoci jakéhosi moderátora, jenž si říká pedagog, velmi důležité.

Lektor PhDr. Jan Svoboda účastníky seznámil s nejnovějšími poznatky psychologie, celý seminář věnoval podstatným výchovným problémům projevujícím se v současné rodině, a hlavně ve školním prostředí. Seminář byl praktický, přítomní pedagogové se na lektora obrátili i s konkrétními problémy, se kterými se sami při výuce potýkají.

Seminář byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

Fotogalerie 22. ledna 2020

 


 

Interaktivní putovní výstava IQLANDIA

Ve dnech 2. března 2020 až 15. března 2020 (včetně) od 9:00 hodin do 18:00 hodin se v prostorách Multifunkčního centra Košíky 117 bude konat interaktivní putovní výstava exponátů IQLANDIA science Center Liberec, jejímž cílem je podpora polytechnického vzdělávání dětí, rozvoj schopností dětí hravou formou a v neposlední řadě upevňování vztahů mezi dětmi a rodiči.

Výstava je určena pro děti, žáky i pedagogy MŠ a ZŠ, veřejnost a rodiče s dětmi. Exponáty této výstavy přímo vybízí k zapojení veškerých smyslů a formou hry vtáhnou děti i dospělé do tajemství přírodních věd i techniky prostřednictvím rébusů, hlavolamů, optických klamů či nejrůznějších faktů a údajů. Součástí vybraného typu výstavy hlavolamy, exponáty znázorňující fyzikální jevy, matematické i logické úlohy atd.

 

Tato akce je realizována ve spolupráci s obcí Košíky v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP.

Vstup ZDARMA. Jste srdečně zváni!

 


 

Komplexní nabídka služeb v oblasti kariérového poradenství na ZŠ

Pro ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, je připravena komplexní nabídka služeb společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ.

Jedná se o:

  • Přístup do webové aplikace – aplikace obsahuje obrázkový a slovní online dotazník, vč. doporučených povolání, popisy povolání, příběhy studentů, zapojené školy a u nich se zobrazují akce, do kterých se škola zapojila, firmy, události (průběžně aktualizovaná nabídka exkurzí pro žáky 8. a 9. tříd). Každý žák v rámci programu získá 2 přístupy do aplikace (1 pro obrázkový a 1 pro slovní dotazník zájmů).
  • Metodika „Kariérové poradenství v praxi“ – usnadňuje implementaci kariérového poradenství do ZŠ. Obsahuje kapitoly O co jde v kariérovém poradenství, Co by měl vědět kariérový poradce, než začne pracovat, Formy práce, nástroje, pomůcky, individuální a skupinové poradenství, poradenský rozhovor, Základní teorie a přístupy v kariérovém poradenství, Kompetenční modely pracovních pozic, Vzorové hodiny v rámci kariérového poradenství, Popisy povolání.
  • Vzdělávání DVPP – akreditováno MŠMT, délka kurzu 4 hodiny.
  • Exkurze do firemní praxe a institucí – exkurze ve firmách o délce 1,5 hodiny v oblastech: lékařská i nelékařská povolání ve zdravotnictví, pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce, technická povolání, elektro povolání, informační technologie a programování, ekonomická povolání, marketing, reklamní tvorba, design, služby, právnická povolání, Policie ČR, Armáda ČR. Exkurze jsou pro žáky zdarma, VISC s.r.o. sváží zájemce ze všech zapojených škol.
  • Kroužky techniky a programování – jedná se o kroužky na ZŠ a v mobilní učebně, kroužky jsou pro žáky bezplatné.

Školy mají možnost vyjádřit svůj zájem o nabízené služby pro kariérové poradenství prostřednictvím vyplnění FORMULÁŘE a v případě zájmu o nabízené služby také i závaznou přihlášku, a to v termínu nejpozději do 24. ledna 2020.

Tato aktivita je pro školy zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z Šablon (z důvodu zamezení duplicitního financování).

 


 

Pozvánka na Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost

Pro všechny pedagogické pracovníky je připraven na červen 2020 Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost, který se uskuteční v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

 

  • Cílová skupina: stávající i potencionální vedoucí volnočasových aktivit na druhém stupni ZŠ nebo u nematuritních oborů SŠ, ale také všem zájemcům z řad učitelů (nejen matematiky), vychovatelů, asistentů pedagoga a jiných pracovních pozic.
  • Náplň semináře: praktické seznámení s aktivitami vhodnými pro volnočasové aktivity podporující matematickou gramotnost pro druhý stupeň ZŠ a nematuritní obory SŠ. Seminář bude hlavně hravý. K dispozici budou různé stolní a společenské hry itablety. Hlavním lektorem bude lng. Michal Heczko.
  • Termíny seminářů: 5. – 6. června 2020 (pravděpodobně mimo Zlín), 15. – 16. června 2020 (Zlín)
  • Registrace na akci je nutná do 15. ledna 2020 on-line msc.utb.czlproiektv/ nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz. Počet účastníků je pro každý termín omezen na 30.

Pro pedagogické pracovníky ze Zlínského kraje je seminář zdarma.

Seminář je organizován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02,3,68 l 0,0 l a.0 l 16_034/00 08497.

 


 

Seminář Jak zvládat krizové situace ve výuce s lektorem PhDr. Svobodou

Dne 22. ledna 2020 se od 13:45 hodin uskuteční seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody na téma „Jak zvládat krizové situace ve výuce„.

Cílem semináře je seznámení s informacemi o možnostech reagování učitele na krizové situace s nabídkou technik, které nejsou časově náročné a prohlubují vztah mezi žáky, studenty a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Seminář je primárně určen pro pedagogy matematiky ZŠ.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.