Informace realizačního týmu projektu MAP II

Vzhledem ke stávajícím opatřením, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni do 30. 6. 2020 pozastavit veškeré plánované aktivity připravované v rámci realizace klíčových aktivit projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, jak dlouhou dobu budou nařízená opatření trvat a v jakém rozsahu, proto bylo rozhodnuto, že se některé akce zruší nebo přesunou na nově stanovené termíny, o kterých Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.   

Doufáme, že tato karanténní doba brzy skončí a my budeme moci opět od září 2020 realizovat aktivity pro Vás a vaše děti a žáky.

Realizační tým projektu i přes všechna opatření pracuje, a tudíž je Vám v případě potřeby k dispozici.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na brzké shledání. Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

 


 

Mimořádné opatření

Vzhledem k vývoji epidemie rozhodla Bezpečnostní rada státu o mimořádném opatření s účinností od středy 11. 3. 2020, kterým se ruší výuka základních a středních škol, a to po dobu neurčitou (Mimořádné opatření, celé znění). Proto jsme nuceni reagovat na tuto skutečnost a zrušit veškeré aktivity plánované v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649. Z toho důvodu nejbližší plánované aktivity neproběhnou v původně plánovaných termínech.

Možný dopad koronaviru na projekty OP VVV – více zde.

Děkujeme za pochopení, realizační tým projektu MAP II.

 

 

 

 


 

Srovnávací testy v českém jazyce pro 5. a 7. třídu ZŠ

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost zpracovala srovnávací testy v českém jazyce pro 5. a 7. třídu ZŠ, jejichž prostřednictvím se prověří kvalita výuky českého jazyka na dané škole, čímž se škola dozví i své postavení mezi ostatními školami stejného typu, které se do srovnávání zapojily. Výsledkem testování v období studia bude také tzv. přidaná hodnota školy, tj. jakého posunu ve vzdělání daný žák docílil srovnáním testů.

Tento materiál obsahuje jak znění srovnávacích testů pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ, tak řešení pro pedagogy českého jazyka s hodnocením a bodováním vč. tabulky výsledků. Šíření a distribuce dokumentu je možná pouze v nezměněné podobě.

Zapojení škol na území ORP Uherské Hradiště do srovnávacích testů v českém jazyce je dobrovolné.

Srovnávací testy v českém jazyce v digitální podobě jsou k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese – info.mapuh@gmail.com.