Informace realizačního týmu projektu MAP II

Vzhledem ke stávajícím opatřením, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni do 30. 6. 2020 pozastavit veškeré plánované aktivity připravované v rámci realizace klíčových aktivit projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, jak dlouhou dobu budou nařízená opatření trvat a v jakém rozsahu, proto bylo rozhodnuto, že se některé akce zruší nebo přesunou na nově stanovené termíny, o kterých Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.   

Doufáme, že tato karanténní doba brzy skončí a my budeme moci opět od září 2020 realizovat aktivity pro Vás a vaše děti a žáky.

Realizační tým projektu i přes všechna opatření pracuje, a tudíž je Vám v případě potřeby k dispozici.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na brzké shledání. Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

 


 

Mimořádné opatření

Vzhledem k vývoji epidemie rozhodla Bezpečnostní rada státu o mimořádném opatření s účinností od středy 11. 3. 2020, kterým se ruší výuka základních a středních škol, a to po dobu neurčitou (Mimořádné opatření, celé znění). Proto jsme nuceni reagovat na tuto skutečnost a zrušit veškeré aktivity plánované v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649. Z toho důvodu nejbližší plánované aktivity neproběhnou v původně plánovaných termínech.

Možný dopad koronaviru na projekty OP VVV – více zde.

Děkujeme za pochopení, realizační tým projektu MAP II.

 

 

 

 


 

Srovnávací testy v českém jazyce pro 5. a 7. třídu ZŠ

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost zpracovala srovnávací testy v českém jazyce pro 5. a 7. třídu ZŠ, jejichž prostřednictvím se prověří kvalita výuky českého jazyka na dané škole, čímž se škola dozví i své postavení mezi ostatními školami stejného typu, které se do srovnávání zapojily. Výsledkem testování v období studia bude také tzv. přidaná hodnota školy, tj. jakého posunu ve vzdělání daný žák docílil srovnáním testů.

Tento materiál obsahuje jak znění srovnávacích testů pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ, tak řešení pro pedagogy českého jazyka s hodnocením a bodováním vč. tabulky výsledků. Šíření a distribuce dokumentu je možná pouze v nezměněné podobě.

Zapojení škol na území ORP Uherské Hradiště do srovnávacích testů v českém jazyce je dobrovolné.

Srovnávací testy v českém jazyce v digitální podobě jsou k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese – info.mapuh@gmail.com.

 


 

Okresní kolo soutěže v mluveném projevu MLADÝ DÉMOSTHENÉS

Dne 4. května 2020 se v prostorách Základní školy Staré Město, Komenského 1720 uskuteční okresní kolo soutěže v mluveném projevu MLADÝ DÉMOSTHENÉS,  které je určeno pro vítěze školních kol řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ.

Cílem akce je podpora komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách.

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

 


 

Autorské čtení se spisovatelkou Kateřinou Dubskou

Dne 24. března 2020 se na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční pro pedagogy ZŠ autorské čtení se spisovatelkou Kateřinou Dubskou, jejíž kořeny sahají do našeho kraje. Reflexi svého života i zkušeností zachytila ve svých knihách (Člověk Gabriel, Dcery, Malé zázraky, Z kopce do kopce), které zaznamenaly úspěšné ohlasy u čtenářů. Více informací na www.katerinadubska.cz.

Cílem akce je zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti podpory čtenářské gramotnosti a čtenářství, získání inspirace do výuky vč. vzájemného setkání a sdílení dobré praxe.

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

Přijďte si s námi zpříjemnit březnové odpoledne – v měsíci knih.

 


 

Sborník metod pro výuku čtenářských dílen na ZŠ

Představujeme Sborník metod pro výuku čtenářských dílen na ZŠ, který je souhrnem prací členek Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost.

Sborník představuje širokou paletu výukových metod s uvedením praktických ukázek, které jsou postaveny na vlastních zkušenostech a které jsou snadno přenositelné do výuky čtenářských dílen na ZŠ. Cílem této publikace je usnadnit pedagogům českého jazyka na ZŠ přípravu výuky čtenářských dílen. Šíření a distribuce je možná pouze v nezměněné podobě.

Sborník v digitální podobě je k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese – info.mapuh@gmail.com.