V LAVICI – vzdělávací portál pro pedagogy, žáky i jejich rodiče

Vzdělávací portál V LAVICI pro pedagogy, žáky i jejich rodiče vznikl v srpnu 2016 a nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogicko-logopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

Více informací ZDE.

 


 

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů

Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupracovat s ostatními či uvažovat v souvislostech. Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými průvodci, musíme umět vzdělávání nahlížet z různých úhlů. Vodítkem takového přemýšlení jsou mimo jiné gramotnosti.

Krátká videa, metodické materiály a řadu dalších zajímavostí k podpoře čtenářské, matematické a digitální gramotnosti pro MŠ a ZŠ naleznete na webu https://gramotnosti.pro.

 


 

 

PF 2021

 

Za celý realizační tým projektu MAP ORP Uherské Hradiště II vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a v novém roce jen to nejlepší, především pevné zdraví, hodně úspěchů, spokojenosti a radosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se těšit v novém roce na její pokračování.

 


 

Prověření zájmu o pořízení výukových materiálů pro ZŠ, MŠ a DDM

Realizační tým projektu MAP II připravil pro školy a školská zařízení na svém území, které jsou zapojeny do projektu MAP II, anketní formulář k prověření jejich zájmu o výukové materiály, které jsou určeny pro ZŠ (1. stupeň a školní družiny), MŠ a DDM.

  • Metodiky UČÍME SE VENKU (VELKÁ SADA) – jedná se o velkou sadu devíti metodických publikací pro učitele I. stupně, které vás s celou třídou vytáhnou ven. Více informací zde.
  • Kniha JEDNA DVĚ V LESE – ZÁKLADY MATEMATIKY LEVOU ZADNÍ. Tato netradiční kniha rozvíjí předmatematické představy dětí a je určena všem zvídavým předškolákům, čerstvým školákům i jejich rodičům. Více informací zde.

 

Součástí anketního formuláře je i závazná objednávka pro ty, které uvedené výukové materiály zaujaly. Termín pro odeslání odpovědí v rámci anketního šetření příp. závazných objednávek je stanoven k 30. 11. 2020.

Výsledky anketního šetření vč. přehledu závazných objednávek budou předloženy k projednání Pracovní skupině Pro financování, přičemž následně budou výukové materiály do škol a školských zařízení pořízeny dle závazných objednávek po jednom kuse do každého subjektu/odloučeného pracoviště.

Tato aktivita je pro školy a školská zařízení na území ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou objednávku, zdarma (bude plně hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z jiných dostupných zdrojů financování (z důvodu zamezení duplicitního financování).