Závazná přihláška do akreditovaných výukových programů/kurzů JA Czech (ZDARMA)

Pomozte žákům zorientovat se v otázkách: Jak si vybrat povolání? Jak zacházet s penězi? Co je to podnikání?, a to prostřednictvím akreditovaných výukových kurzů mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement, o.p.s. (dále jen „JA Czech“).

Posláním této organizace je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšné uplatnit a byli dobře připravení pro navazující studium nebo pro vstup na trh práce.

Kurzy jsou určeny pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, jsou plně adaptovány na podmínky české ekonomiky, legislativy a jsou v souladu s českým systémem školství. Díky možnosti propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, nebo vzdělávacích oborů, je pouze na vás, kam kurzy škola zařadí v rámci školního vzdělávacího programu.

Kurzy:

  • přibližují problematiku ekonomiky volného trhu a napomáhají při výběru budoucího studia a povolání
  • respektují požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dají se tedy velmi snadno začlenit do vyučování
  • naplňují vzdělávací oblast Člověk a svět práce, konkrétně tematický okruh Svět práce, tedy učivo závazné pro II. stupeň ZŠ.

Více informací je k dispozici na webových stránkách JA Czech.

Tato aktivita je realizována v rámci Implementace MAP, tudíž pro školy na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, jsou výukové programy/kurzy zcela zdarma:

 

 


 

Příklady dobré praxe realizace Šablon

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II Příklady dobré praxe realizace Šablon (ke stažení jsou ZDE).

Tento dokument připravil Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV, příspěvková organizace MŠMT) ve spolupráci s pracovníky OP VVV. Příklady dobré praxe vycházejí z dosavadních zkušeností s realizací a administrací šablon a zahrnují jak oblast přípravy žádosti o podporu, tak tipy pro realizaci a administraci jednotlivých šablon.