Vyšlo další číslo školního časopisu LIDUŠKA

Je tu další vydání časopisu Základní umělecké školy v Uherském Hradišti LIDUŠKA.

Dočtete se v něm o akcích připravovaných k 80. výročí založení školy i o těch, které se povedly v uplynulých měsících a o prázdninách. Určitě vás zaujme i článek o Slovácké filharmonii, na jejíž historii ZUŠ navazuje a která se v novém složení představí na slavnostním koncertu 20. listopadu v Klubu kultury, či rozhovor s Igorem Stránským. Seznámíte se s projektem Hudební perličky Pavla Šporcla, pro které děti z výtvarného oboru vytvářely portréty a ilustrace. Pozoruhodné jsou i vzpomínky na ZUŠku v rozhovorech literárně dramatického oboru Když velcí byli malí a různorodé přístupy tanečních pedagožek k výuce.

 

Školní časopis je vydáván s podporou projektu MAP II.

 


 

Interaktivní workshop Technická zručnost HEZKY ČESKY v Uherském Hradišti

V úterý, 19. listopadu 2019, se ve Velkém sále Reduty Uherské Hradiště konal pro pedagogy MŠ a ZŠ a pedagogy volného času, veřejnost i rodiče s dětmi polytechnický interaktivní workshop „Technická zručnost HEZKY ČESKY“.

Cílem akce byla podpora polytechnického vzdělávání a výchovy a technické zručnosti dětí, rozvoj schopností dětí hravou formou a v neposlední řadě upevňování vztahů mezi dětmi a rodiči.

V rámci workshopu připraven bohatý program s prezentací širokého portfolia hraček a vzdělávacích pomůcek, které je možné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech RVP v oblasti technické zručnosti dětí. Součástí programu byla přehlídka sortimentu prověřených kvalitních a originálních českých hraček a pomůcek. Workshop byl vhodný i pro děti a hravé rodiče, kteří si mohli hračky vyzkoušet přímo na místě.

Workshop byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Velmi děkujeme všem, kteří se workshopu zúčastnili a přišli si (někteří i s dětmi) pohrát pěkně hezky česky …. !

 


 

 

Interaktivní workshop Technická zručnost HEZKY ČESKY

Zveme Vás na interaktivní workshop pro veřejnost / rodiče s dětmi pod názvem „Technická zručnost HEZKY ČESKY“, který spočívá v interaktivní výstavě a ukázce kvalitních hraček od českých výrobců s možností jejich vyzkoušení.

  • Kdy: úterý, 19. listopadu od 9:15 do 16:00 hodin
  • Kde: Velký sál Reduty Uherské Hradiště

Vstup ZDARMA! Workshop je realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

Plakát ke stažení zde.

Přijďte si za námi pohrát ..

 


 

Příprava nadaných žáků na Matematickou olympiádu, kategorie Z9

Pro žáky 8. ročníků ZŠ jsou připravena přípravná setkání se zaměřením na řešení úloh na Matematickou olympiádu, kategorie Z9, pod vedením zkušené lektorky RNDr. Jany Buršové.

První setkání se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 a další navazující setkání pro tytéž žáky se bude konat ve středu 15. ledna 2020 v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti.

 

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Akce je pro registrované zájemce ZDARMA.

 


 

Děti, Líska a výrobci pro rodiče a veřejnost v rámci Školního farmářského dne Základní školy Staré Město

Dne 26. září 2019 se v prostorách atria Základní školy Staré Město ve Starém Městě uskuteční v rámci celodenní akce školní farmářský den odpolední workshop pro veřejnost, rodiče s dětmi s cílem rozvíjet a upevnit znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu  zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti vyzkoušení tradičních řemesel.

Cílem workshopu je rozvíjet a upevnit u rodičů a dětí i veřejnosti znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu o zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti vyzkoušení tradičních řemesel.

 

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP ve spolupráci se Střediskem volného času Klubko, Staré Město, p.o., ZŠ Staré Město a LÍSKA, z.s.

Všichni jste srdečně zváni!

 


 

Setkání k polytechnickému vzdělávání v rámci Implementace MAP

Dne 9. října 2019 se od 14:00 hodin v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční společné setkání škol zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ s Mgr. Válkem, lektorem polytechnického vzdělávání.

Cílem setkání je projednání dosavadní aplikace aktivity na školách, seznámení s aktuálními informacemi v oblasti materiálového a metodického zajištění výuky dílen s využitím rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

 

Aktivita je realizována v rámci realizace klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.