Společné setkání ZŠ zapojených do polytechnického vzdělávání

Dne 20. října 2020 se od 14:00 hodin uskuteční v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště další společné setkání ZŠ zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ pod vedením Mgr. Válka.

Cílem je představení zpracovaného Sborníku výrobků a pracovních listů pro žáky 2. stupně ZŠ coby metodického zajištění výuky dílen na ZŠ, projednání možnosti rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře, seznámení s příklady dobré praxe vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Aktivita je realizována v rámci realizace klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

 


 

Vyšlo první letošní číslo školního časopisu LIDUŠKA

První letošní číslo školního časopisu Základní umělecké školy Uherské Hradiště (dále jen „ZUŠ UH“) LIDUŠKA je na světě. Dočtete se v něm o tom, z čeho učitelé ZUŠ UH čerpají inspiraci, o online koncertech ZUŠ UH i o připravovaném novém vyučovacím předmětu zaměřeném na filmovou tvorbu. A mnoho dalšího!

 

Školní časopis LIDUŠKA je vydáván s podporou projektu MAP II.

 

 


 

Informace realizačního týmu projektu MAP II

Vzhledem ke stávajícím opatřením, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni do 30. 6. 2020 pozastavit veškeré plánované aktivity připravované v rámci realizace klíčových aktivit projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, jak dlouhou dobu budou nařízená opatření trvat a v jakém rozsahu, proto bylo rozhodnuto, že se některé akce zruší nebo přesunou na nově stanovené termíny, o kterých Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.   

Doufáme, že tato karanténní doba brzy skončí a my budeme moci opět od září 2020 realizovat aktivity pro Vás a vaše děti a žáky.

Realizační tým projektu i přes všechna opatření pracuje, a tudíž je Vám v případě potřeby k dispozici.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na brzké shledání. Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

 


 

Mimořádné opatření

Vzhledem k vývoji epidemie rozhodla Bezpečnostní rada státu o mimořádném opatření s účinností od středy 11. 3. 2020, kterým se ruší výuka základních a středních škol, a to po dobu neurčitou (Mimořádné opatření, celé znění). Proto jsme nuceni reagovat na tuto skutečnost a zrušit veškeré aktivity plánované v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649. Z toho důvodu nejbližší plánované aktivity neproběhnou v původně plánovaných termínech.

Možný dopad koronaviru na projekty OP VVV – více zde.

Děkujeme za pochopení, realizační tým projektu MAP II.