Setkání k polytechnickému vzdělávání v rámci Implementace MAP

Dne 9. října 2019 se od 14:00 hodin v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční společné setkání škol zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ s Mgr. Válkem, lektorem polytechnického vzdělávání.

Cílem setkání je projednání dosavadní aplikace aktivity na školách, seznámení s aktuálními informacemi v oblasti materiálového a metodického zajištění výuky dílen s využitím rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

 

Aktivita je realizována v rámci realizace klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

 

 


 

Zábavné dopoledne s matematikou

V úterý, 18. června 2019 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti konalo pro nadané žáky 5. tříd ZŠ zábavné dopoledne s matematikou.

Cílem akce bylo posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů a podpora vzniku nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání.

Pro žáky 5. tříd bylo připraveno celkem 8 stanovišť s připravenými matematickými úlohami k řešení, např. Ubongo, Speedmat, Logeo, zápalkové úlohy, úlohy jedním tahem, kvíz, křížovky a osmisměrky, úlohy z Pythagoriád. Překvapením na závěr bylo Marshmallow – stavba ze špaget (nejvyšší stavba měla 60 cm).

Jednotlivé aktivity na tuto akci připravili vyučující matematiky ZŠ Staré Město za pomoci žáků 8. třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, kteří současně zajišťovali činnost jednotlivých stanovišť, čímž si na jedno dopoledne vyzkoušeli funkci učitele.

Realizátorem akce byla MAS Staroměstsko, z.s., akce byla realizovaná v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

 

 


 

Žáci ZUŠ Uherské Hradiště vystoupili se svým programem v rámci Festivalu vín VOC Blatnice

Za příjemného počasí vystoupili dne 8. června 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště (dále jen „ZUŠ UH“) s připraveným doprovodným programem, který byl součástí akce „Festival vín VOC Blatnice“, jejímž pořadatelem byl Cech blatnických vinařů. Záštitu této akci udělil starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha.

Na pódiu se představili žáci ZUŠ UH pod vedením svých učitelů Jany Trubačíkové (taneční obor), Stanislava Nemravy (literárně – dramatický obor), Pavla Štulíra (cimbálové muziky), Martina Baláže (žesťové nástroje), Adély Papayové (sólový zpěv), Jitky Slivečkové (hudební obor – akordeon), Petry Foltýnové (klavír, korepetice) a Antonína Koníčka (dechový orchestr Zuška). 

V úvodu připraveného programu vystoupily žákyně z tanečního oboru společně s žáky z literárně – dramatického oboru, na jejichž vystoupení volně navázaly cimbálové muziky. Po přestávce rozeznělo Masarykovo náměstí žesťové kvarteto, čtyřruční klavír, vystoupili sóloví zpěváci a své umění předvedli také akordeonisté. Závěr programu patřil dechovému orchestru Zuška. Akci vládla spontánní a velmi příjemná atmosféra plná dobrého vína, jídla a umění. 

Žáci ZUŠ UH ukázali návštěvníkům akce a veřejnosti své dosavadní zkušenosti nabyté během studia na ZUŠ UH a především také to, že umění není svět uzavřený pouze do ateliérů učeben uměleckých škol, galerií a koncertních síní a jevištních pódií, ale především svět, kterým město ožívá a žije.

Vystoupení žáků ZUŠ UH bylo zajištěno díky projektu MAP II s cílem podpory tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v rámci Implementace aktivit MAP. 

 

 


 

Vystoupení žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště v rámci Festivalu vín

V rámci podpory neformálního vzdělávání vystoupí dne 8. června 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti s doprovodným programem žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště na Festivalu vín, jehož pořadatelem je Cech blatnických vinařů:

Cílem akce je podpora tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v rámci Implementace aktivit MAP.

Program Základní umělecké školy Uherské Hradiště:

  • 13.30 – 14.30 Taneční obor a literárně – dramatický obor
  • 15.00 – 15.45 Cimbálové muziky
  • 16.00 – 16.30 Žesťové kvarteto, sólový zpěv, akordeony, čtyřruční klavír, žesťové kvarteto
  • 17.00 – 18.00 Dechový orchestr

Vstup zdarma.

 

… těšíme se na Vás, jste všichni srdečně vítáni …

 

 


 

Nový školní časopis LIDUŠKA

Základní umělecká škola Uherské Hradiště (dále jen „ZUŠ UH“) vydává s podporou projektu MAP II v rámci Implementace aktivit MAP na podporu tvořivosti, inciativy a tvořivosti nový školní časopis LIDUŠKA, jehož název vznikl z veřejné ankety, které se zúčastnilo téměř 300 žáků, rodičů i přátel školy. Škola se jím přihlašuje ke své osm desítek let trvající historii.

ZUŠ UH je jednou z největších v České republice, v současné době ji navštěvuje 1 900 žáků. Mnozí z jejích absolventů nejenže pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých fakultách, ale hlavně vytváří umělecký svět tohoto města i celého Slovácka.

Časopis bude vycházet čtvrtletně v plánovaném nákladu až 2 000 výtisků.

Liduška bude poutavou formou představovat dětem, jejich rodičům a široké veřejnosti dění ve škole, seznamovat je s učiteli a uměleckým vzděláváním v jednotlivých studijních oborech a současně bude poskytovat prostor pro prezentaci projektu MAP II a jeho aktivit. Na obsahu časopisu se podílejí jak pedagogové, tak i žáci školy.

 

 


 

Zábavné dopoledne s matematikou pro nadané žáky 5. tříd ZŠ

Dne 18. června 2019 se od 08:00 hodin v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční pro nadané žáky 5. tříd ZŠ zábavné dopoledne s matematikou pod vedením vyučujících matematiky ZŠ Staré Město a žáků 8. třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.

Cílem je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání.

Tato akce je realizovaná v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.