Komplexní nabídka služeb v oblasti kariérového poradenství na ZŠ

Pro ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, je připravena komplexní nabídka služeb společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ.

Jedná se o:

  • Přístup do webové aplikace – aplikace obsahuje obrázkový a slovní online dotazník, vč. doporučených povolání, popisy povolání, příběhy studentů, zapojené školy a u nich se zobrazují akce, do kterých se škola zapojila, firmy, události (průběžně aktualizovaná nabídka exkurzí pro žáky 8. a 9. tříd). Každý žák v rámci programu získá 2 přístupy do aplikace (1 pro obrázkový a 1 pro slovní dotazník zájmů).
  • Metodika „Kariérové poradenství v praxi“ – usnadňuje implementaci kariérového poradenství do ZŠ. Obsahuje kapitoly O co jde v kariérovém poradenství, Co by měl vědět kariérový poradce, než začne pracovat, Formy práce, nástroje, pomůcky, individuální a skupinové poradenství, poradenský rozhovor, Základní teorie a přístupy v kariérovém poradenství, Kompetenční modely pracovních pozic, Vzorové hodiny v rámci kariérového poradenství, Popisy povolání.
  • Vzdělávání DVPP – akreditováno MŠMT, délka kurzu 4 hodiny.
  • Exkurze do firemní praxe a institucí – exkurze ve firmách o délce 1,5 hodiny v oblastech: lékařská i nelékařská povolání ve zdravotnictví, pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce, technická povolání, elektro povolání, informační technologie a programování, ekonomická povolání, marketing, reklamní tvorba, design, služby, právnická povolání, Policie ČR, Armáda ČR. Exkurze jsou pro žáky zdarma, VISC s.r.o. sváží zájemce ze všech zapojených škol.
  • Kroužky techniky a programování – jedná se o kroužky na ZŠ a v mobilní učebně, kroužky jsou pro žáky bezplatné.

Školy mají možnost vyjádřit svůj zájem o nabízené služby pro kariérové poradenství prostřednictvím vyplnění FORMULÁŘE a v případě zájmu o nabízené služby také i závaznou přihlášku, a to v termínu nejpozději do 24. ledna 2020.

Tato aktivita je pro školy zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z Šablon (z důvodu zamezení duplicitního financování).

 


 

Pokračování přípravy nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu

Dne 15. ledna 2020 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční druhé přípravné setkání nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 pod vedením RNDr. Jany Buršové. Toto přípravné setkání navazuje na již uskutečněnou přípravu, která se konala dne 4. prosince 2019 a je určeno pro tytéž žáky.

 

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.

 

 


 

Neformální setkání pedagogů cizích jazyků

Dne 28. listopadu 2019 se v zasedací místnosti města Staré Město konalo první neformální setkání pedagogů cizích jazyků (AJ, NJ, RJ) s cílem podpory cizích jazyků formou vzájemného seznámení a navázání spolupráce napříč území ORP Uherské Hradiště vč. výměny zkušeností a sdílení dobré praxe.

Neformální setkání bylo ze strany přítomných pedagogů cizích jazyků hodnoceno velmi kladně.

Neformální setkání pedagogů cizích jazyků je realizováno v kontextu zajištění rozvoje kompetencí ve vazbě na prioritu č. 8 Strategického rámce MAP.

 

 


 

První část přípravy nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu v rámci projektu MAP II

I v novém školním roce pokračují přípravná setkání pro žáky 9. tříd ZŠ na Matematickou olympiádu pod vedením zkušené lektorky RNDr. Buršové

První přípravné setkání se uskutečnilo 4. prosince 2019 tradičně v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště a bylo zaměřeno na přípravu žáků 9. ročníku ZŠ se zaměřením na řešení zadání z dřívějších ročníků Matematické olympiády, kategorie Z9, zejména na řešení geometrických úloh.

Mezi zapojenými školami byla ZŠ Staré Město, Komenského 1720, ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, ZŠ, Uherské Hradiště, Sportovní 777, ZŠ a MŠ, Uherské Hradiště, Větrná 1063, ZŠ Velehrad, Salašská 300, ZŠ a MŠ Tupesy a ZŠ Babice.

Další navazující setkání se bude konat dne 15. ledna 2020 a na jaře 2020 jsou připraveny setkání na matematickou olympiádu pro žáky 8. ročníků ZŠ. Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách projektu MAP II na adrese www.mapuh.cz.

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.

Fotogalerie 4. prosince 2019

 

Školení Výchova k podnikavosti na MŠ a ZŠ

Dne 27. listopadu 2019 se v Baťově vile ve Zlíně účastnili pedagogové MŠ a ZŠ akreditovaného školení Výchova k podnikavosti na MŠ a ZŠ k výukovým programům/kurzům JA Czech. Cílem školení bylo seznámení se s výukovými programy/kurzy na podporu finanční gramotnosti (JA Moje první peníze, JA Abeceda podnikání, JA profesní orientace) mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement, o.p.s. včetně ukázky práce s výukovými materiály.

Přínosem účasti na tomto semináři bylo pro cílovou skupinu získání nových znalostí a dovedností v oblasti tvořivé práce s dětmi či žáky, nových způsobů výuky metodami „učení formou činností“, příležitosti k šanci obohatit výuku a aktivizovat žáky či studenty pomocí praktických programů a celostátních soutěží.

Školení bylo realizováno v rámci naplňování klíčové aktivity 4 Implementace MAP, tudíž pro všechny přihlášené zájemce bylo školení zdarma.