Okresní kolo soutěže v mluveném projevu MLADÝ DÉMOSTHENÉS

Dne 4. května 2020 se v prostorách Základní školy Staré Město, Komenského 1720 uskuteční okresní kolo soutěže v mluveném projevu MLADÝ DÉMOSTHENÉS,  které je určeno pro vítěze školních kol řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ.

Cílem akce je podpora komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách.

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

 


 

Autorské čtení se spisovatelkou Kateřinou Dubskou

Dne 24. března 2020 se na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční pro pedagogy ZŠ autorské čtení se spisovatelkou Kateřinou Dubskou, jejíž kořeny sahají do našeho kraje. Reflexi svého života i zkušeností zachytila ve svých knihách (Člověk Gabriel, Dcery, Malé zázraky, Z kopce do kopce), které zaznamenaly úspěšné ohlasy u čtenářů. Více informací na www.katerinadubska.cz.

Cílem akce je zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti podpory čtenářské gramotnosti a čtenářství, získání inspirace do výuky vč. vzájemného setkání a sdílení dobré praxe.

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

Přijďte si s námi zpříjemnit březnové odpoledne – v měsíci knih.

 


 

Sborník metod pro výuku čtenářských dílen na ZŠ

Představujeme Sborník metod pro výuku čtenářských dílen na ZŠ, který je souhrnem prací členek Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost.

Sborník představuje širokou paletu výukových metod s uvedením praktických ukázek, které jsou postaveny na vlastních zkušenostech a které jsou snadno přenositelné do výuky čtenářských dílen na ZŠ. Cílem této publikace je usnadnit pedagogům českého jazyka na ZŠ přípravu výuky čtenářských dílen. Šíření a distribuce je možná pouze v nezměněné podobě.

Sborník v digitální podobě je k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese – info.mapuh@gmail.com.

 

 

 

 


 

 

Polepy s matematickou tématikou

Polepy s matematickou tématikou představují názorné pomůcky pro výuku matematiky na ZŠ, které usnadní žákům pochopit učivo. Ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost bylo zadáno zpracování grafického návrhu polepů s matematickou tématikou, a to celá čísla, malá násobilka, úhly, převody jednotek, vzorce obsah a obvod rovinných útvarů, vzorce povrch a objem těles.

Grafický návrh v digitální podobě je k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese – info.mapuh@gmail.com.

 

 

 


 

Toulavý autobus do přírodních zahrad

Dne 30. dubna 2020 se uskuteční pro zástupce MŠ a prvního stupně ZŠ celodenní exkurze do přírodních zahrad pod názvem Toulavý autobus do přírodních zahrad, kdy zavítáme do více jak 60ti vzorových zahrad, které jsou oázou pro lidi, zvířata a rostliny.

Cílem exkurze je podpora rozvoje přírodních zahrad v území a jejich následné využití v praxi vč. rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s maximálním využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Tato akce je realizována ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

Těšíme se na Vaši účast!

 


 

Neformální setkání vyučujících anglického jazyka na ZŠ

Dne 12. března 2020 se od 14:30 hodin v prostorách ZŠ Staré Město uskuteční neformální setkání vyučujících anglického jazyka na ZŠ, jehož cílem je navázání vzájemné spolupráce mezi školami, zhodnocení využití anglicky mluvících lektorů v hodinách anglického jazyka vč. vzájemné výměny zkušeností, informací i výukových materiálů, sdílení praxe a společné diskuse.

Tato akce je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Akce je pro registrované zájemce ZDARMA.

Těšíme se na Vás.