Školení Výchova k podnikavosti na MŠ a ZŠ

Dne 27. listopadu 2019 se v Baťově vile ve Zlíně účastnili pedagogové MŠ a ZŠ akreditovaného školení Výchova k podnikavosti na MŠ a ZŠ k výukovým programům/kurzům JA Czech. Cílem školení bylo seznámení se s výukovými programy/kurzy na podporu finanční gramotnosti (JA Moje první peníze, JA Abeceda podnikání, JA profesní orientace) mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement, o.p.s. včetně ukázky práce s výukovými materiály.

Přínosem účasti na tomto semináři bylo pro cílovou skupinu získání nových znalostí a dovedností v oblasti tvořivé práce s dětmi či žáky, nových způsobů výuky metodami „učení formou činností“, příležitosti k šanci obohatit výuku a aktivizovat žáky či studenty pomocí praktických programů a celostátních soutěží.

Školení bylo realizováno v rámci naplňování klíčové aktivity 4 Implementace MAP, tudíž pro všechny přihlášené zájemce bylo školení zdarma.

 


 

Vyšlo další číslo školního časopisu LIDUŠKA

Je tu další vydání časopisu Základní umělecké školy v Uherském Hradišti LIDUŠKA.

Dočtete se v něm o akcích připravovaných k 80. výročí založení školy i o těch, které se povedly v uplynulých měsících a o prázdninách. Určitě vás zaujme i článek o Slovácké filharmonii, na jejíž historii ZUŠ navazuje a která se v novém složení představí na slavnostním koncertu 20. listopadu v Klubu kultury, či rozhovor s Igorem Stránským. Seznámíte se s projektem Hudební perličky Pavla Šporcla, pro které děti z výtvarného oboru vytvářely portréty a ilustrace. Pozoruhodné jsou i vzpomínky na ZUŠku v rozhovorech literárně dramatického oboru Když velcí byli malí a různorodé přístupy tanečních pedagožek k výuce.

 

Školní časopis je vydáván s podporou projektu MAP II.

 


 

Interaktivní workshop Technická zručnost HEZKY ČESKY v Uherském Hradišti

V úterý, 19. listopadu 2019, se ve Velkém sále Reduty Uherské Hradiště konal pro pedagogy MŠ a ZŠ a pedagogy volného času, veřejnost i rodiče s dětmi polytechnický interaktivní workshop „Technická zručnost HEZKY ČESKY“.

Cílem akce byla podpora polytechnického vzdělávání a výchovy a technické zručnosti dětí, rozvoj schopností dětí hravou formou a v neposlední řadě upevňování vztahů mezi dětmi a rodiči.

V rámci workshopu připraven bohatý program s prezentací širokého portfolia hraček a vzdělávacích pomůcek, které je možné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech RVP v oblasti technické zručnosti dětí. Součástí programu byla přehlídka sortimentu prověřených kvalitních a originálních českých hraček a pomůcek. Workshop byl vhodný i pro děti a hravé rodiče, kteří si mohli hračky vyzkoušet přímo na místě.

Workshop byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Velmi děkujeme všem, kteří se workshopu zúčastnili a přišli si (někteří i s dětmi) pohrát pěkně hezky česky …. !

 


 

 

Interaktivní workshop Technická zručnost HEZKY ČESKY

Zveme Vás na interaktivní workshop pro veřejnost / rodiče s dětmi pod názvem „Technická zručnost HEZKY ČESKY“, který spočívá v interaktivní výstavě a ukázce kvalitních hraček od českých výrobců s možností jejich vyzkoušení.

  • Kdy: úterý, 19. listopadu od 9:15 do 16:00 hodin
  • Kde: Velký sál Reduty Uherské Hradiště

Vstup ZDARMA! Workshop je realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

Plakát ke stažení zde.

Přijďte si za námi pohrát ..

 


 

Příprava nadaných žáků na Matematickou olympiádu, kategorie Z9

Pro žáky 8. ročníků ZŠ jsou připravena přípravná setkání se zaměřením na řešení úloh na Matematickou olympiádu, kategorie Z9, pod vedením zkušené lektorky RNDr. Jany Buršové.

První setkání se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 a další navazující setkání pro tytéž žáky se bude konat ve středu 15. ledna 2020 v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti.

 

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Akce je pro registrované zájemce ZDARMA.

 


 

Společné setkání škol k polytechnickému vzdělávání

Dne 9. října 2019 se v prostorách střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště konalo druhé společné setkání škol, které jsou zapojeny do aktivity Polytechnické vzdělávání – výuka dílen pod vedením Mgr. Válka.

Cílem společného setkání bylo projednání dosavadní aplikace aktivity na školách, seznámení s aktuálními informacemi v oblasti materiálového a metodického zajištění výuky dílen s využitím rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Přínosem setkání bylo zejména zvýšení informovanosti a seznámení se s aktuálním stavem aktivity vč. vzájemné výměny zkušeností a sdílení příkladů dobrých i špatných praxí. Nedílnou a velmi důležitou součástí byla diskuse nad problémy, se kterými se školy při výuce potýkají a hledání možných kroků a způsobů k jejich řešení. Velkým přínosem setkání pro cílovou skupinu bylo posílení spolupráce a vzájemná podpora pedagogů polytechniky napříč území MAP ORP Uherské Hradiště.

Toto setkání bylo realizováno v rámci naplňování klíčové aktivity 4 Implementace MAP pro realizaci polytechnického vzdělávání.