Děti v 21. století – besedy o dětech a budoucnosti nejen pro rodiče

Školství, a děti zejména, nyní prochází velmi silnou zátěžovou zkouškou. Můžeme nad situací naříkat, anebo ji můžeme přeměnit v příležitost. V příležitost k zamyšlení nebo dokonce ke konkrétním změnám, které by mohly pozitivně ovlivnit fungování škol a přípravu dětí na budoucnost.

Touto cestou se vydala ScioŠkola. Poslechněte si cyklus besed o vzdělávání pro 21. století, určených rodičům, učitelům a vlastně komukoliv.

Všechny přednášky proběhnou v prostředí Google Meet.  Odkazy na Událost či přímo Google Meet hostů naleznete zde https://zlin.scioskola.cz/aktuality/deti-v-21-stoleti/

 


 

Předškolácké online skupinky ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti pořádá pro rodiče budoucích prvňáčků PŘEDŠKOLÁCKOU ONLINE SKUPINKU ZŠ UNESCO, která bude probíhat formou videokonference, na kterou se budou moci připojit rodiče i se svými dětmi.

  • Termín konání: 25. 3. 2021
  • Čas konání: 15:30 hodin
  • Cena: zcela zdarma
  • Více informací naleznete ZDE nebo na facebookových stránkách ZŠ
  • V případě zájmu o účast napište na e-mail janasova@zsunesco.cz a následně Vám budou zaslány informace k přihlášení. Případné bližší informace na telefonním čísle: 572 432 822.

 


 

Prověření zájmu o online seminář k polytechnické výchově ZŠ, MŠ a příp. DDM

Realizační tým projektu MAP II připravil pro školy a školská zařízení na svém území, které jsou zapojeny do projektu MAP II, anketní formulář k prověření jejich zájmu o online seminář k polytechnické výchově, který je určen pro pedagogy ZŠ (1. stupeň a školní družiny), MŠ a DDM:

  • Součástí online semináře je dodání startovací sady dřevěných polotovarů/komponentů na výrobu 4 výrobků.
  • Celková délka semináře je 2 – 2,5 h, přičemž je rozdělen na 2 části, a to úvod o možnostech práce se dřevem a jeho využití (cca 0,5 h), samotná práce s dodanými dřevěnými polotovary/komponenty (1,5 – 2 h).

Součástí anketního formuláře je i závazná objednávka pro ty, které nabízený online seminář zaujal. Termín pro odeslání odpovědí v rámci anketního šetření příp. závazných přihlášek je stanoven k 26. 2. 2021.
Výsledky anketního šetření vč. přehledu závazných přihlášek budou předloženy k projednání Pracovní skupině Pro financování.

Tato aktivita je pro školy a školská zařízení na území ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude plně hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z jiných dostupných zdrojů financování (z důvodu zamezení duplicitního financování).