Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu Šablony III č. 02_20_080 (MRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

  • Bližší informace jsou k dispozici ZDE

 


 

Aktuální informace Řídícího orgánu OP VVV k realizaci Šablon v nouzovém režimu

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládá příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo.

 

 


 

 

Informace realizačního týmu projektu MAP II

Vzhledem ke stávajícím opatřením, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni do 30. 6. 2020 pozastavit veškeré plánované aktivity připravované v rámci realizace klíčových aktivit projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, jak dlouhou dobu budou nařízená opatření trvat a v jakém rozsahu, proto bylo rozhodnuto, že se některé akce zruší nebo přesunou na nově stanovené termíny, o kterých Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.   

Doufáme, že tato karanténní doba brzy skončí a my budeme moci opět od září 2020 realizovat aktivity pro Vás a vaše děti a žáky.

Realizační tým projektu i přes všechna opatření pracuje, a tudíž je Vám v případě potřeby k dispozici.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na brzké shledání. Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

 


 

Webináře SMSČR

Sdružení místních samospráv, z.s. pro vás připravilo několik webových seminářů, tzv. webinářů. Jsou zdarma a připojit se k nim můžete v daném čase z vašeho počítače či mobilu (bez instalace dalšího software). Diskusi si  lze poslechnout i zpětně, avšak výhodou živého vysílání je to, že během diskuse můžete klást hostům písemné dotazy.

  • 1. dubna 2020, 18:00 hodin – Regionální školství v podmínkách nouzového stavu
    Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
    Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy, člen Předsednictva SMS ČR
    Jan Sedláček, starosta obce Křižánky, místopředseda SMS ČR

 

JAK SE PŘIPOJIT?

Ve stanoveném termínu se kliknutím na uvedený odkaz připojte k přímému přenosu vysílání webináře. Vaše dotazy je možné pokládat v průběhu vysílání prostřednictvím chatu na pravé straně okna. Nemůžete-li se účastnit živého vysílání, webinář můžete shlédnout ze záznamu na uvedeném odkazu.
Prezentace a materiály použité v průběhu webináře budou k dispozici na www.portalzastupitele.cz

 


 

Informace o možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření podle Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za daných podmínek.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

 


 

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI (dále jen „ŘO“) se kvůli vyhlášení nouzového stavu intenzivně zabývá řešením jeho možných dopadů na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. Snahou ŘO ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) a Evropskou komisí (dále jen „EK“) je nalézt vhodná řešení pro žadatele i příjemce, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží.
ŘO uvádí přehled opatření, která reagují na současný stav a budou dále doplňována. Tato opatření mají za cíl pomoci žadatelům a příjemcům překlenout stávající období, ve kterém nemusí mít vhodné podmínky pro plnění veškerých závazků a povinností vyplývajících z dokumentací OP:

Více informací k dispozici ZDE.