Komplexní nabídka služeb v oblasti kariérového poradenství na ZŠ

Pro ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, je připravena komplexní nabídka služeb společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ.

Jedná se o:

 • Přístup do webové aplikace – aplikace obsahuje obrázkový a slovní online dotazník, vč. doporučených povolání, popisy povolání, příběhy studentů, zapojené školy a u nich se zobrazují akce, do kterých se škola zapojila, firmy, události (průběžně aktualizovaná nabídka exkurzí pro žáky 8. a 9. tříd). Každý žák v rámci programu získá 2 přístupy do aplikace (1 pro obrázkový a 1 pro slovní dotazník zájmů).
 • Metodika „Kariérové poradenství v praxi“ – usnadňuje implementaci kariérového poradenství do ZŠ. Obsahuje kapitoly O co jde v kariérovém poradenství, Co by měl vědět kariérový poradce, než začne pracovat, Formy práce, nástroje, pomůcky, individuální a skupinové poradenství, poradenský rozhovor, Základní teorie a přístupy v kariérovém poradenství, Kompetenční modely pracovních pozic, Vzorové hodiny v rámci kariérového poradenství, Popisy povolání.
 • Vzdělávání DVPP – akreditováno MŠMT, délka kurzu 4 hodiny.
 • Exkurze do firemní praxe a institucí – exkurze ve firmách o délce 1,5 hodiny v oblastech: lékařská i nelékařská povolání ve zdravotnictví, pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce, technická povolání, elektro povolání, informační technologie a programování, ekonomická povolání, marketing, reklamní tvorba, design, služby, právnická povolání, Policie ČR, Armáda ČR. Exkurze jsou pro žáky zdarma, VISC s.r.o. sváží zájemce ze všech zapojených škol.
 • Kroužky techniky a programování – jedná se o kroužky na ZŠ a v mobilní učebně, kroužky jsou pro žáky bezplatné.

Školy mají možnost vyjádřit svůj zájem o nabízené služby pro kariérové poradenství prostřednictvím vyplnění FORMULÁŘE a v případě zájmu o nabízené služby také i závaznou přihlášku, a to v termínu nejpozději do 24. ledna 2020.

Tato aktivita je pro školy zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z Šablon (z důvodu zamezení duplicitního financování).

 


 

Pozvánka na Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost

Pro všechny pedagogické pracovníky je připraven na červen 2020 Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost, který se uskuteční v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

 

 • Cílová skupina: stávající i potencionální vedoucí volnočasových aktivit na druhém stupni ZŠ nebo u nematuritních oborů SŠ, ale také všem zájemcům z řad učitelů (nejen matematiky), vychovatelů, asistentů pedagoga a jiných pracovních pozic.
 • Náplň semináře: praktické seznámení s aktivitami vhodnými pro volnočasové aktivity podporující matematickou gramotnost pro druhý stupeň ZŠ a nematuritní obory SŠ. Seminář bude hlavně hravý. K dispozici budou různé stolní a společenské hry itablety. Hlavním lektorem bude lng. Michal Heczko.
 • Termíny seminářů: 5. – 6. června 2020 (pravděpodobně mimo Zlín), 15. – 16. června 2020 (Zlín)
 • Registrace na akci je nutná do 15. ledna 2020 on-line msc.utb.czlproiektv/ nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz. Počet účastníků je pro každý termín omezen na 30.

Pro pedagogické pracovníky ze Zlínského kraje je seminář zdarma.

Seminář je organizován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02,3,68 l 0,0 l a.0 l 16_034/00 08497.

 


 

Seminář Jak zvládat krizové situace ve výuce s lektorem PhDr. Svobodou

Dne 22. ledna 2020 se od 13:45 hodin uskuteční seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody na téma „Jak zvládat krizové situace ve výuce„.

Cílem semináře je seznámení s informacemi o možnostech reagování učitele na krizové situace s nabídkou technik, které nejsou časově náročné a prohlubují vztah mezi žáky, studenty a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Seminář je primárně určen pro pedagogy matematiky ZŠ.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

 

 


 

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 107 Operační program Zaměstnanost

Dne 13. ledna 2020 se uskuteční v Olomouci seminář pro žadatele k výzvě č. 107 OP Z – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Praha. Jedná se o akci ŘO OP Z a sekretariátu RSK OK:

 • Bližší informace naleznete v pozvánce
 • Podrobnosti k výzvě č. 107, která bude vyhlášena 7. ledna 2020, jsou uvedeny ZDE.
 • Registrace na seminář je možná na stránkách www.esfcr.cz, a to nejpozději do 9. ledna 2020

 


 

Pokračování přípravy nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu

Dne 15. ledna 2020 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční druhé přípravné setkání nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 pod vedením RNDr. Jany Buršové. Toto přípravné setkání navazuje na již uskutečněnou přípravu, která se konala dne 4. prosince 2019 a je určeno pro tytéž žáky.

 

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.