Vzdělávací akce „Toulavý autobus do přírodních zahrad“

V rámci Implementace projektu MAP II se dne 20. září 2018 uskutečnila akce pod názvem „Toulavý autobus do přírodních zahrad“, jejímž cílem bylo představit ředitelkám a učitelkám MŠ vybudované přírodní zahrady a ověřené prvky, včetně jejich didaktického využití pro aktivity s dětmi, pomůcky a metodiky.

První část exkurze byla zaměřena na návštěvu MŠ „Klíček“, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, kde všechny účastníky akce provedla vybudovanou přírodní zahradou Mgr. Gahurová, ředitelka MŠ. Za velmi podnětné lze považovat využití zahrady přímo dětmi, které se v ní v době exkurze pohybovaly.

V rámci druhé části akce došlo k přejezdu do Nové Lhoty s cílem navštívit Ekocentrum Bílé Karpaty a jeho vybudovanou přírodní zahradu.

Akce se zúčastnilo celkem 21 zájemkyň z řad ředitelek a učitelek MŠ zapojených do projektu MAP II. Na základě vyplněného evaluačního dotazníku byla ze strany zúčastněných s akcí velká spokojenost.

Věříme, že pro všechny byla akce přínosem a inspirací pro náměty na aktivity s dětmi, které využijí při své každodenní činnosti.

Fotogalerie 20. září 2018

 

 


 

Celodenní vzdělávací akce „Toulavý autobus do přírodních zahrad“

Pojeďte s námi za přírodními zahradami pro děti i dospělé. Představíme Vám vybudované přírodní zahrady a ověřené prvky, včetně jejich didaktického využití pro aktivity s dětmi, pomůcky a metodiky. Získáte náměty na aktivity s dětmi v MŠ.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018, od 8:00 hodin do 16:30 hodin.