Anketa k prověření zájmu škol o vzdělávací semináře Agentury pro sociální začleňování

V návaznosti na nastavenou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II je připravena nabídka témat na vzdělávací semináře pro školy na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II.

Prostřednictvím připravené ankety bude prověřen stávající zájem škol o nabízené vzdělávací semináře ASZ (nejedná se o závaznou přihlášku). Na základě získané zpětné vazby budou vzdělávací semináře zahrnuty do Plánu aktivit a postupně realizovány.

  • Anketní formulář k vyplnění ZDE
  • Nejzazší termín pro odeslání odpovědí je do: 4. listopadu 2019.

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti v rámci naplňování klíčové aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP.

 

 


 

 

 

Konference pro metodiky prevence ZŠ na téma „Kyberšikana a bezpečnost dětí a mládeže v on-line světě“

Dne 8. října 2019 od 13:30 hodin se v prostorách Felixova sálu Jezuitské koleje 21 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskuteční konference pro metodiky prevence na základních školách, která bude zaměřena na téma internetové bezpečnosti dětí a mládeže.

Cílem konference je informovat o výsledcích dotazníkového šetření mezi dětmi a mládeží na Uherskohradišťsku vč. vzájemné diskuse a sdílení zkušeností nad tématem internetové bezpečnosti dětí a mládeže, s čím přichází metodici prevence do styku, zda a jakým problémům čelí a jak se daří s prevencí a osvětou.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště Šikula a Informačním centrem pro mládež Uherské Hradiště.

 

 


 

Beseda pro rodiče

Co dělat, když vaše dítě nemluví? Radí logopedka Mgr. Lucie Šťastná.

V úterý 25. června 2019 v budově Základní školy Uherské Hradiště na Šafaříkově ulici se uskutečnilo setkání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku s Mgr. Lucií Šťastnou, hlavní metodičkou pro rozvíjení komunikačních dovedností dětí na Základní škole a Mateřské škole Uherské Hradiště, Šafaříkova.

Cílem setkání bylo seznámit rodiče se způsoby a metodami práce s dětmi, které mají obtíže při verbální komunikaci. Po nezbytném teoretickém úvodu následovala řada praktických ukázek. Představeno bylo množství vhodných pomůcek a materiálů. Rodiče přivítali příležitost diskutovat o konkrétních potřebách svých dětí a získat odpovědi na své dotazy.

Beseda byla realizována ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP, v plánu je realizace i dalších společných setkání i v příštím školním roce.

 

Fotogalerie 25. června 2019