Předškolácké online skupinky ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti pořádá pro rodiče budoucích prvňáčků PŘEDŠKOLÁCKOU ONLINE SKUPINKU ZŠ UNESCO, která bude probíhat formou videokonference, na kterou se budou moci připojit rodiče i se svými dětmi.

 • Termín konání: 25. 3. 2021
 • Čas konání: 15:30 hodin
 • Cena: zcela zdarma
 • Více informací naleznete ZDE nebo na facebookových stránkách ZŠ
 • V případě zájmu o účast napište na e-mail janasova@zsunesco.cz a následně Vám budou zaslány informace k přihlášení. Případné bližší informace na telefonním čísle: 572 432 822.

 


 

V LAVICI – vzdělávací portál pro pedagogy, žáky i jejich rodiče

Vzdělávací portál V LAVICI pro pedagogy, žáky i jejich rodiče vznikl v srpnu 2016 a nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogicko-logopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

Více informací ZDE.

 


 

Webináře pro ředitele škol a školských zařízení v roce 2021

Město Uherské Hradiště, partner projektu MAP II, připravuje i na rok 2021 vzdělávací semináře pro ředitele škol a školských zařízení, které s ohledem na stávající epidemickou situaci v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 jsou přesunuty do online prostředí. Webináře jsou realizovány v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP s cílem získání aktuálních informací nezbytných pro zajištění správného chodu škol a školských zařízení jak v oblasti legislativy, metodik vč. vzájemné výměny a sdílení zkušeností.

7. a 8. dubna 2021 – Webinář pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ

 

15. dubna 2021 – Webinář pro ředitele ZŠ, MŠ a DDM

 • čas konání: 09:00 – 13:00 hodin
 • téma: Aktuální legislativní změny ve školství, zákoník práce, FKSP, přímé výdaje, pedagogická intervence, výkaznictví, jiné zajímavosti z oblasti školství
 • lektor: Mgr. Pavel Zeman
 • registrační formulář

 

4. května 2021 – Webinář pro zástupce ředitelů ZŠ, příp. MŠ

 • čas konání: 09:00 – 13:00 hodin
 • téma semináře: Zákoník práce a jiné legislativní změny (vznik pracovního poměru, změny, ukončení, dovolená 2021, FKSP, atd.)
 • lektor: Mgr. Pavel Zeman
 • registrační formulář

Registrace na výše uvedené webináře je možná prostřednictvím on-line formulářů, a to v termínu nejpozději do 26. března 2021.