Dne 25. června 2019 se v prostorách ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova uskuteční od 15:30 hodin beseda pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku s cílem seznámení s metodami rozvoje funkční komunikace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vč. nácviku funkční komunikace prostřednictvím konkrétních cvičení a vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Beseda je realizována ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP.