Dne 26. září 2019 se v prostorách atria Základní školy Staré Město ve Starém Městě uskuteční v rámci celodenní akce školní farmářský den odpolední workshop pro veřejnost, rodiče s dětmi s cílem rozvíjet a upevnit znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu  zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti vyzkoušení tradičních řemesel.

Cílem workshopu je rozvíjet a upevnit u rodičů a dětí i veřejnosti znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu o zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti vyzkoušení tradičních řemesel.

 

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP ve spolupráci se Střediskem volného času Klubko, Staré Město, p.o., ZŠ Staré Město a LÍSKA, z.s.

Všichni jste srdečně zváni!