Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ve spolupráci s poradním sborem HH ČR pro hygienu dětí a mladistvých zpracovala Manuál pro letní tábory v roce 2020, který byl projednaný dne 13. května 2020 se zástupci České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM, Cestovní kanceláře Topinka, s.r.o. a Sdružení místních samospráv.