Implementace MAP

Implementací MAP se rozumí realizace konkrétních aktivit definovaných ve zpracovaném a Řídícím výborem schváleném Strategickém rámci MAP.

Realizace aktivit bude probíhat v souladu s výzvou Místní akční plán rozvoje vzdělávání od září 2018 do konce listopadu 2021, tj. do konce realizace projektu.

Hlavní odpovědnost za realizaci aktivit nese realizační tým projektu MAP II.

 

 


Akce v rámci Implementace MAP


Dokumenty