V úterý, 19. listopadu 2019, se ve Velkém sále Reduty Uherské Hradiště konal pro pedagogy MŠ a ZŠ a pedagogy volného času, veřejnost i rodiče s dětmi polytechnický interaktivní workshop „Technická zručnost HEZKY ČESKY“.

Cílem akce byla podpora polytechnického vzdělávání a výchovy a technické zručnosti dětí, rozvoj schopností dětí hravou formou a v neposlední řadě upevňování vztahů mezi dětmi a rodiči.

V rámci workshopu připraven bohatý program s prezentací širokého portfolia hraček a vzdělávacích pomůcek, které je možné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech RVP v oblasti technické zručnosti dětí. Součástí programu byla přehlídka sortimentu prověřených kvalitních a originálních českých hraček a pomůcek. Workshop byl vhodný i pro děti a hravé rodiče, kteří si mohli hračky vyzkoušet přímo na místě.

Workshop byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Velmi děkujeme všem, kteří se workshopu zúčastnili a přišli si (někteří i s dětmi) pohrát pěkně hezky česky …. !