Pro ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, je připravena komplexní nabídka služeb společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ.

Jedná se o:

  • Přístup do webové aplikace – aplikace obsahuje obrázkový a slovní online dotazník, vč. doporučených povolání, popisy povolání, příběhy studentů, zapojené školy a u nich se zobrazují akce, do kterých se škola zapojila, firmy, události (průběžně aktualizovaná nabídka exkurzí pro žáky 8. a 9. tříd). Každý žák v rámci programu získá 2 přístupy do aplikace (1 pro obrázkový a 1 pro slovní dotazník zájmů).
  • Metodika „Kariérové poradenství v praxi“ – usnadňuje implementaci kariérového poradenství do ZŠ. Obsahuje kapitoly O co jde v kariérovém poradenství, Co by měl vědět kariérový poradce, než začne pracovat, Formy práce, nástroje, pomůcky, individuální a skupinové poradenství, poradenský rozhovor, Základní teorie a přístupy v kariérovém poradenství, Kompetenční modely pracovních pozic, Vzorové hodiny v rámci kariérového poradenství, Popisy povolání.
  • Vzdělávání DVPP – akreditováno MŠMT, délka kurzu 4 hodiny.
  • Exkurze do firemní praxe a institucí – exkurze ve firmách o délce 1,5 hodiny v oblastech: lékařská i nelékařská povolání ve zdravotnictví, pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce, technická povolání, elektro povolání, informační technologie a programování, ekonomická povolání, marketing, reklamní tvorba, design, služby, právnická povolání, Policie ČR, Armáda ČR. Exkurze jsou pro žáky zdarma, VISC s.r.o. sváží zájemce ze všech zapojených škol.
  • Kroužky techniky a programování – jedná se o kroužky na ZŠ a v mobilní učebně, kroužky jsou pro žáky bezplatné.

Školy mají možnost vyjádřit svůj zájem o nabízené služby pro kariérové poradenství prostřednictvím vyplnění FORMULÁŘE a v případě zájmu o nabízené služby také i závaznou přihlášku, a to v termínu nejpozději do 24. ledna 2020.

Tato aktivita je pro školy zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z Šablon (z důvodu zamezení duplicitního financování).