Dne 8. října 2019 od 13:30 hodin se v prostorách Felixova sálu Jezuitské koleje 21 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskuteční konference pro metodiky prevence na základních školách, která bude zaměřena na téma internetové bezpečnosti dětí a mládeže.

Cílem konference je informovat o výsledcích dotazníkového šetření mezi dětmi a mládeží na Uherskohradišťsku vč. vzájemné diskuse a sdílení zkušeností nad tématem internetové bezpečnosti dětí a mládeže, s čím přichází metodici prevence do styku, zda a jakým problémům čelí a jak se daří s prevencí a osvětou.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště Šikula a Informačním centrem pro mládež Uherské Hradiště.