Jako již tradičně, se ve dnech 18. až 19. září 2019 konalo, tentokrát ve Valašském Meziříčí, koordinační setkání realizačních týmů MAP a Krajského akčního plánu Zlínského kraje (dále jen „KAP“), kterého se také účastnili zástupci realizačního týmu projektu MAP II. Cílem setkání bylo projednat aktuality projektu SRP a KAP. Velkým přínosem tohoto koordinačního setkání byla zejména vzájemná výměna informací, zkušeností a diskuse mezi jednotlivými projekty MAP, sdílení toho, co dělají a jakým způsobem, případně s jakými úspěchy či problémy se potýkají.

Součástí setkání byl i bohatý doprovodný program, například exkurze do ZŠ Žerotínova a MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Fotogalerie 18. až 19. září 2019