Dne 15. ledna 2020 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskutečnilo druhé přípravné setkání nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9, pod vedením RNDr. Jany Buršové, která má velmi bohaté zkušenosti z pedagogické praxe na Gymnáziu Uherské Hradiště. Toto přípravné setkání navazovalo na přípravu, která se konala dne 4. prosince 2019.

Na programu druhé lekce kurzu bylo řešení geometrických úloh (navázalo se na úlohy z první lekce), algebraických úloh s využitím zejména soustav lineárních rovnic a úloh s čísly. Obtížnost úloh odpovídala úlohám z matematických olympiád.

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.

Fotogalerie 15.ledna 2020