Dne 7. března 2019 se v zasedací místnosti města Staré Město konalo neformální setkání vyučujících matematiky I. a II. stupně ZŠ zapojených do projektu MAP II, jehož cílem bylo řešení problematiky přechodu dětí z I. na II. stupeň ve vazbě na výuku matematiky se zaměřením na nastavení vzájemné spolupráce, výměnu zkušeností, sdílení praxe a diskusi.

Byly prodiskutovány ty části učiva, které činí na II. stupni žákům problémy, zejména znalost násobilky, převodů jednotek, zápis číselných výrazů, slovních úloh, oblasti z geometrie.

Přínosem neformálního setkání byla zejména možnost výměny názorů a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti.  Dle zpětné vazby přítomných vyučujících matematiky splnilo toto neformální setkání svůj účel a očekávání, setkání bylo obohacující pro vyučující obou stupňů především po stránce metodické, čímž lze považovat uvedenou aktivitu za přínosnou.

Tuto aktivitu připravil realizační tým projektu MAP II ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP.

Fotogalerie 7. března 2019