Základní umělecká škola Uherské Hradiště (dále jen „ZUŠ UH“) vydává s podporou projektu MAP II v rámci Implementace aktivit MAP na podporu tvořivosti, inciativy a tvořivosti nový školní časopis LIDUŠKA, jehož název vznikl z veřejné ankety, které se zúčastnilo téměř 300 žáků, rodičů i přátel školy. Škola se jím přihlašuje ke své osm desítek let trvající historii.

ZUŠ UH je jednou z největších v České republice, v současné době ji navštěvuje 1 900 žáků. Mnozí z jejích absolventů nejenže pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých fakultách, ale hlavně vytváří umělecký svět tohoto města i celého Slovácka.

Časopis bude vycházet čtvrtletně v plánovaném nákladu až 2 000 výtisků.

Liduška bude poutavou formou představovat dětem, jejich rodičům a široké veřejnosti dění ve škole, seznamovat je s učiteli a uměleckým vzděláváním v jednotlivých studijních oborech a současně bude poskytovat prostor pro prezentaci projektu MAP II a jeho aktivit. Na obsahu časopisu se podílejí jak pedagogové, tak i žáci školy.