Realizační tým

Realizační tým poskytuje Řídícímu výboru informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu.

Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.

 

 

 

 


Složení

  • Mgr. Hana Malovaná – ředitel projektu
  • Ing. Ivana Pavelová – projektový a finanční manažer projektu
  • Bc. Lenka Gregorová – manažer pro Implementaci MAP
  • Lenka Chaloupková – manažer pro MAP II

 

Každá zapojená škola deleguje Koordinátora ze své školy, který bude:

  • komunikovat s realizačním týmem o aktivitách školy a zapojení do jednotlivých aktivit
  • předávat aktuální informace v rámci školy
  • spolupracovat při aktualizaci Strategického rámce