Dne 15. ledna 2020 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční druhé přípravné setkání nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 pod vedením RNDr. Jany Buršové. Toto přípravné setkání navazuje na již uskutečněnou přípravu, která se konala dne 4. prosince 2019 a je určeno pro tytéž žáky.

 

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.