Pozvánka na třetí ročník konference ke čtenářské gramotnosti „Ladění básní II„, která se uskuteční 21. října 2019 od 08:00 do 14:00 hodin v Alternativě – Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín. 

Obsahem konference je inspirace pro práci s poezií v hodinách českého jazyka. Akce je určena především učitelům českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školním knihovníkům, popř. odborné veřejnosti. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.