Dne 27. června 2019 se ve Zlíně uskuteční od 13:30 hodin druhá diskusní platforma Centra kariérového poradenství na téma „Kariérové poradenství v zahraničí“. Na programu jednání bude seznámení s fungováním kariérového poradenství v Bavorsku, Finsku vč. aplikace techniky „People like me“ z Velké Británie.

Bližší informace vč. možností registrace naleznete v přiložené pozvánce.