Dne 12. září 2019 se v prostorách Komorního sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti konalo tradiční setkání ředitelů MŠ, ZŠ a DDM, jehož cílem bylo informovat o aktuálních legislativních změnách a metodik ze strany metodiků Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajské pedagogicko-psychologické poradny a pracovníků Odboru kultury, školství a sportu Města Uherské Hradiště. 

Na setkání byly prezentovány informace ke změnám školského zákona, prováděcím vyhláškám, správnímu řízení, aktualizacím školského rejstříku, apod., aktuality ke speciálnímu vzdělávání a školnímu stravování vč. informací k aktuální situaci v KPPP, zpracování doporučení ke vzdělávání dětí, žáků s IVP a ke zpracování statistických výkazů. Součástí setkání a velkým přínosem akce byla vzájemná diskuse a výměna zkušeností.

Organizátorem setkání bylo město Uherské Hradiště, partner projektu MAP II. Setkání bylo realizováno v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

Fotogalerie 12. září 2019