Vzhledem k tomu, že řada místních akčních skupin (dále jen „MAS“) realizuje místní akční plány rozvoje vzdělávání, nebo jsou zaměstnanci MAS součástí realizačních týmů, Pracovní skupina Vzdělávání Národní sítě MAS ČR (dále jen „NS MAS ČR“) žádá o spolupráci při sběru námětů jak pro kulatý stůl, tak pro aktuálně připravovanou brožuru o aktivitách členů MAS v oblasti vzdělávání.

Začátkem roku 2019 proběhne významný kulatý stůl, jehož smyslem je poukázat na úspěšné využití evropských prostředků pro rozvoj regionálního školství. Tedy ukázat přínosy, hodnoty, kreativní nápady a nové spolupráce, které posunují kvalitu vzdělávání dle potřeb regionů a jsou výsledkem realizace místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v České republice. Hlavními účastníky kulatého stolu budou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Naší snahou je vůči těmto resortům zdůraznit potřebnost strategického plánování  a partnerství v oblasti vzdělávání v území a také poukázat, že MAS představují subjekty, které si s tímto typem plánování umějí poradit.

A právě proto hledá NS MAS ČR inspirativní příběhy ředitelů, zřizovatelů, zástupců neziskových organizací a dalších osobností, o nichž víte, že jejich příběh stojí zato. Zároveň mezi těmito aktéry hledá výborné řečníky, kteří by svůj příběh byli ochotni prezentovat před účastníky kulatého stolu.

Je důležité zmínit, že jakýkoli příběh, který bude nominován, nebude ztracen, ale naopak se stane nepostradatelnou součástí uceleného bulletinu. Ten bude sloužit jako inspirace jiným realizátorům MAP a další veřejnosti. Ze všech nominovaných pak vybereme ty, které jejich autoři odprezentují přímo na kulatém stolu či budou zveřejněny v tištěné podobě připravované publikaci.

Příběhy neboli příklady dobré praxe mohou být z nejrůznějších oblastí, které místní akční plány rozvoje vzdělávání kdy řešily. Čím rozmanitější příběhy budou, tím lépe můžeme ukázat, že meze se v oblasti rozvoje kvalitního vzdělávání nekladou. Hovořit můžeme např. o:

  • Čtenářské a matematické (pre)gramotnosti
  • Společném vzdělávání
  • Aktivním zapojení dětí a žáků do komunitního života
  • Polytechnickém vzdělávání v jeho nejširších formách (např. vznik nadstandardních center polytechnického vzdělávání, spolupráce se soukromým sektorem a školami v oblasti polytech. vzdělávání apod.)
  • Spolupráci s neziskovými  a dalšími zajímavými organizacemi
  • Úspěšných a netradičních seminářích aktivitách, které začaly v MAP a pokračují dále samy zapojení zajímavých osobností – experti, univerzitní kapacity, politici, mediálně známé či angažované osobnosti apod.

Pokud jste takové příběhy ve svých složkách nalezli, kontaktujte Evu Feyfarovou (feyfarova@masskch.cz; 604 575 206). Obratem Vám budou zaslány pokyny a osnova informací, které pro zveřejnění budou potřeba. Příběhy můžete hlásit nejpozději do 15. listopadu 2018.

PS Vzdělávání NS MAS ČR

NS MAS CR_Hledáme_leták