Dne 28. ledna 2019 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště konalo pod vedením RNDr. Jany Buršové druhé přípravné setkání nadaných žáků 9. ročníku ZŠ na Matematickou olympiádu, které navazovalo na předchozí přípravné setkání, které se konalo 6. prosince 2018.

Zaměření tohoto přípravného setkání bylo především na řešení geometrických úloh a úloh s čísl, byly řešeny praktické příklady s obtížností odpovídající úlohám matematických olympiád s využitím rovnic, soustav rovnic, vlastností čísel, vztahů v geometrických útvarech.

Podobná setkání budou zajištěna i pro žáky 8. ročníku, jejichž příprava je v současné době v přípravě. Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách projektu MAP II.

Fotogalerie 28. ledna 2019