Seminář na téma Poruchy autistického spektra

Dne 15. října 2020 se uskuteční od 09:00 do 12:00 hodin pro ředitele a pedagogy ZŠ a MŠ seminář na téma Poruchy autistického spektra pod vedením Mgr. Zerzáně, ředitele ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova. 

Místo konání semináře bude upřesněno podle počtu přihlášených zájemců.

Cílem semináře je vhled do problematiky poruch autistického spektra (PAS), seznámení se s příčinami, projevy a typy poruch autistického spektra, s principem strukturovaného učení, s možnostmi využití jiných komunikačních systémů u dětí s poruchou autistického spektra než je mluvená řeč a se základními principy prevence vzniku krizových situací. Nedílnou součástí semináře bude řešení konkrétních problémů, dotazů z praxe vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

 


 

Společné setkání ZŠ zapojených do polytechnického vzdělávání

Dne 20. října 2020 se od 14:00 hodin uskuteční v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště další společné setkání ZŠ zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ pod vedením Mgr. Válka.

Cílem je představení zpracovaného Sborníku výrobků a pracovních listů pro žáky 2. stupně ZŠ coby metodického zajištění výuky dílen na ZŠ, projednání možnosti rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře, seznámení s příklady dobré praxe vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Aktivita je realizována v rámci realizace klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

 


 

Manuál MŠMT k provozu škol od září 2020

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

 


 

 

Podněty k návrhu textu Strategie 2030+ a Implementačních karet

Strategie 2030+ od svého začátku vzniká participativním způsobem. Její příprava se nyní blíže do finále a ředitelé škol a školských zařízení tak mohou prostřednictvím formulářů níže zaslat své podněty a komentáře k návrhu jejího textu i ke konkrétním implementačním kartám na období 2020-2023. Formulář je otevřený od 25.června do 12.července 2020. 

Strategie 2030+ i návrhy implementačních opatření byly představeny v rámci on-line konference ve dnech 23.-25.6.2020. Záznamy ze všech kulatých stolů naleznete na YouTube MŠMT.

 

Více informací k dispozici ZDE.

 


 

15. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut ČR (dále jen „NPI ČR“) vydal poslední předprázdninové číslo Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku, ve kterém dominují dvě témata, a to podpora žáků ve využívání technologií, rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnost a zkušenosti a reflexe z adresné podpory škol, kterou NPI ČR ve spolupráci s MŠMT zahájil v květnu v celé České republice a s níž budeme pokračovat i v novém školním roce.

Aktuální přehled webinářů NPI ČR s odkazy na záznam najdete ZDE.