Základní škola Za Alejí Uherské Hradiště koordinuje mezinárodní projekt

V tomto školním roce se stala Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti koordinátorem mezinárodního projektu s názvem Žákovský parlament – posílení prostředí školy pomocí využívání nápadů, zájmů a aktivního zapojení žáků.

Škola je také již několik let koordinačním centrem pro žákovské parlamenty ve Zlínském kraji, proto i tento projekt je právě zaměřen na tuto oblast.

Cílem projektu ERASMUS+ je zavádění modelu funkčního parlamentu v zapojených školách, v rámci projektu budou školy mimo jiné pracovat i na vytvoření Ústavy žákovského parlamentu, v níž budou zahrnuty zkušenosti škol, které fungují v různých systémech demokracie.

Celý článek

 

 


 

Seminář NS MAS ČR na téma „Jak na ERASMUS+ pro neziskové organizace“

Pracovní skupina mezinárodní spolupráce Národní sítě MAS ČR pořádá seminář na téma Jak na ERASMUS+ pro neziskové organizace, který se bude konat 12. prosince 2019 od 10:00 do 14:00 hodin v Podnikatelském a inovačním centru hl.m.Prahy. Přednášejícím bude koordinátor z Domu zahraniční spolupráce. Poté budou následovat příklady dobré praxe s programem Erasmus+ mezi MAS, konkrétně z MAS svatého Jana z Nepomuku a MAS Horní Pomoraví.

  • Bližší informace jsou k dispozici v pozvánce
  • Registrace je možná ZDE, a to nejpozději do 6. prosince 2019. Kapacita je omezena (max. 65 míst).

 

 

 

 


 

Vyšlo další číslo školního časopisu LIDUŠKA

Je tu další vydání časopisu Základní umělecké školy v Uherském Hradišti LIDUŠKA.

Dočtete se v něm o akcích připravovaných k 80. výročí založení školy i o těch, které se povedly v uplynulých měsících a o prázdninách. Určitě vás zaujme i článek o Slovácké filharmonii, na jejíž historii ZUŠ navazuje a která se v novém složení představí na slavnostním koncertu 20. listopadu v Klubu kultury, či rozhovor s Igorem Stránským. Seznámíte se s projektem Hudební perličky Pavla Šporcla, pro které děti z výtvarného oboru vytvářely portréty a ilustrace. Pozoruhodné jsou i vzpomínky na ZUŠku v rozhovorech literárně dramatického oboru Když velcí byli malí a různorodé přístupy tanečních pedagožek k výuce.

 

Školní časopis je vydáván s podporou projektu MAP II.

 


 

Mezinárodní konference NIDV „Začínající učitel II“

Ve dnech 3. až 4. prosince 2019 se koná v Praze 5. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků „Začínající učitel“, kterou organizuje Národní institut pro další vzdělávání. První den konference 3.prosince 2019 se uskuteční jednání v plénu, druhý den 4.prosince 2019 se konají workshopy organizované pod projektem SYPO:

  • Možnost přihlášení na konferenci ZDE
  • Moznost přihlášení na workshopy ZDE

Bližší informace k programu konference naleznete v pozvánce. Účast na konferenci je zdarma a tlumočení zajištěno.

 


 

 

Interaktivní workshop Technická zručnost HEZKY ČESKY v Uherském Hradišti

V úterý, 19. listopadu 2019, se ve Velkém sále Reduty Uherské Hradiště konal pro pedagogy MŠ a ZŠ a pedagogy volného času, veřejnost i rodiče s dětmi polytechnický interaktivní workshop „Technická zručnost HEZKY ČESKY“.

Cílem akce byla podpora polytechnického vzdělávání a výchovy a technické zručnosti dětí, rozvoj schopností dětí hravou formou a v neposlední řadě upevňování vztahů mezi dětmi a rodiči.

V rámci workshopu připraven bohatý program s prezentací širokého portfolia hraček a vzdělávacích pomůcek, které je možné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech RVP v oblasti technické zručnosti dětí. Součástí programu byla přehlídka sortimentu prověřených kvalitních a originálních českých hraček a pomůcek. Workshop byl vhodný i pro děti a hravé rodiče, kteří si mohli hračky vyzkoušet přímo na místě.

Workshop byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP. Velmi děkujeme všem, kteří se workshopu zúčastnili a přišli si (někteří i s dětmi) pohrát pěkně hezky česky …. !

 


 

 

Další vzdělávací seminář pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ

Dne 7. listopadu 2019 se uskutečnil v aule Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště vzdělávací seminář pro ředitelky a vedoucí učitelky Mateřských škol na téma „Rozvoj dítěte, podpora rozvoje nadání a potenciálu dětí“ pod vedením velmi zkušeného lektora Mgr. Miloslava Hubatky.

Cílem semináře bylo podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce vč. rozvoje kompetencí pedagogů ve vzdělávání a vedení dětí, využití potenciálu a nadání každého dítěte, prevence rizikového chování, týmová spolupráce pedagogů, rodičů, dětí. Jako velmi přínosné byly hodnoceny modelové příklady, možnosti řešení konkrétních situací, ve kterých se ocitáme každodenně. Velkým přínosem této akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe.

Organizátorem semináře bylo město Uherské Hradiště, partner projektu MAP II, a to v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

 

Fotogalerie 7. listopadu 2019