Podněty k návrhu textu Strategie 2030+ a Implementačních karet

Strategie 2030+ od svého začátku vzniká participativním způsobem. Její příprava se nyní blíže do finále a ředitelé škol a školských zařízení tak mohou prostřednictvím formulářů níže zaslat své podněty a komentáře k návrhu jejího textu i ke konkrétním implementačním kartám na období 2020-2023. Formulář je otevřený od 25.června do 12.července 2020. 

Strategie 2030+ i návrhy implementačních opatření byly představeny v rámci on-line konference ve dnech 23.-25.6.2020. Záznamy ze všech kulatých stolů naleznete na YouTube MŠMT.

 

Více informací k dispozici ZDE.

 


 

15. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut ČR (dále jen „NPI ČR“) vydal poslední předprázdninové číslo Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku, ve kterém dominují dvě témata, a to podpora žáků ve využívání technologií, rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnost a zkušenosti a reflexe z adresné podpory škol, kterou NPI ČR ve spolupráci s MŠMT zahájil v květnu v celé České republice a s níž budeme pokračovat i v novém školním roce.

Aktuální přehled webinářů NPI ČR s odkazy na záznam najdete ZDE.


 

13. a 14. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut ČR (dále jen „NPI ČR“) vydal další, v pořadí třinácté a čtrnácté, číslo Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku, kde naleznete kromě nabídky online podpory a webinářů NPI ČR a aktuálního programu vysílání ČT2 UčíTelka pro nadcházející týden, také řadu důležitých informací a zdrojů k podpoře výuky na dálku s tradiční rubrikou ke společnému vzdělávání.

Klíčovým tématem Speciálu č. 13 je návrat žáků do školních lavic, a to jak z pohledu ředitelů škol, tak psychologa.

Klíčovým tématem Speciálu č. 14 je podpora vlídné skupinové dynamiky ve školním prostředí a základy úspěšného vyjednávání s rodiči ve prospěch žáka vč. aktuálních výstupů k adresné podpoře školám.

 


 

Konference VE TŘÍDĚ SPOLEČNĚ

Dne 26. srpna 2020 se v konferenčních prostorách Obchodního domu Zlín uskuteční krajská konference VE TŘÍDĚ SPOLEČNĚ, která je určená pro asistenty pedagoga učitele/učitelky a pracovníky školních poradenských pracovišť.

 

Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.

Jste srdečně všichni zváni.