Děti v 21. století – besedy o dětech a budoucnosti nejen pro rodiče

Školství, a děti zejména, nyní prochází velmi silnou zátěžovou zkouškou. Můžeme nad situací naříkat, anebo ji můžeme přeměnit v příležitost. V příležitost k zamyšlení nebo dokonce ke konkrétním změnám, které by mohly pozitivně ovlivnit fungování škol a přípravu dětí na budoucnost.

Touto cestou se vydala ScioŠkola. Poslechněte si cyklus besed o vzdělávání pro 21. století, určených rodičům, učitelům a vlastně komukoliv.

Všechny přednášky proběhnou v prostředí Google Meet.  Odkazy na Událost či přímo Google Meet hostů naleznete zde https://zlin.scioskola.cz/aktuality/deti-v-21-stoleti/

 


 

Předškolácké online skupinky ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti pořádá pro rodiče budoucích prvňáčků PŘEDŠKOLÁCKOU ONLINE SKUPINKU ZŠ UNESCO, která bude probíhat formou videokonference, na kterou se budou moci připojit rodiče i se svými dětmi.

 • Termín konání: 25. 3. 2021
 • Čas konání: 15:30 hodin
 • Cena: zcela zdarma
 • Více informací naleznete ZDE nebo na facebookových stránkách ZŠ
 • V případě zájmu o účast napište na e-mail janasova@zsunesco.cz a následně Vám budou zaslány informace k přihlášení. Případné bližší informace na telefonním čísle: 572 432 822.

 


 

Prověření zájmu o online seminář k polytechnické výchově ZŠ, MŠ a příp. DDM

Realizační tým projektu MAP II připravil pro školy a školská zařízení na svém území, které jsou zapojeny do projektu MAP II, anketní formulář k prověření jejich zájmu o online seminář k polytechnické výchově, který je určen pro pedagogy ZŠ (1. stupeň a školní družiny), MŠ a DDM:

 • Součástí online semináře je dodání startovací sady dřevěných polotovarů/komponentů na výrobu 4 výrobků.
 • Celková délka semináře je 2 – 2,5 h, přičemž je rozdělen na 2 části, a to úvod o možnostech práce se dřevem a jeho využití (cca 0,5 h), samotná práce s dodanými dřevěnými polotovary/komponenty (1,5 – 2 h).

Součástí anketního formuláře je i závazná objednávka pro ty, které nabízený online seminář zaujal. Termín pro odeslání odpovědí v rámci anketního šetření příp. závazných přihlášek je stanoven k 26. 2. 2021.
Výsledky anketního šetření vč. přehledu závazných přihlášek budou předloženy k projednání Pracovní skupině Pro financování.

Tato aktivita je pro školy a školská zařízení na území ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude plně hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z jiných dostupných zdrojů financování (z důvodu zamezení duplicitního financování).

 


 

V LAVICI – vzdělávací portál pro pedagogy, žáky i jejich rodiče

Vzdělávací portál V LAVICI pro pedagogy, žáky i jejich rodiče vznikl v srpnu 2016 a nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogicko-logopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

Více informací ZDE.

 


 

Webináře pro ředitele škol a školských zařízení v roce 2021

Město Uherské Hradiště, partner projektu MAP II, připravuje i na rok 2021 vzdělávací semináře pro ředitele škol a školských zařízení, které s ohledem na stávající epidemickou situaci v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 jsou přesunuty do online prostředí. Webináře jsou realizovány v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP s cílem získání aktuálních informací nezbytných pro zajištění správného chodu škol a školských zařízení jak v oblasti legislativy, metodik vč. vzájemné výměny a sdílení zkušeností.

7. a 8. dubna 2021 – Webinář pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ

 

15. dubna 2021 – Webinář pro ředitele ZŠ, MŠ a DDM

 • čas konání: 09:00 – 13:00 hodin
 • téma: Aktuální legislativní změny ve školství, zákoník práce, FKSP, přímé výdaje, pedagogická intervence, výkaznictví, jiné zajímavosti z oblasti školství
 • lektor: Mgr. Pavel Zeman
 • registrační formulář

 

4. května 2021 – Webinář pro zástupce ředitelů ZŠ, příp. MŠ

 • čas konání: 09:00 – 13:00 hodin
 • téma semináře: Zákoník práce a jiné legislativní změny (vznik pracovního poměru, změny, ukončení, dovolená 2021, FKSP, atd.)
 • lektor: Mgr. Pavel Zeman
 • registrační formulář

Registrace na výše uvedené webináře je možná prostřednictvím on-line formulářů, a to v termínu nejpozději do 26. března 2021.

 


 

Třetí ročník akreditovaného programu Ředitel naživo je otevřen

V současné době je otevřen třetí ročník akreditovaného programu Ředitel naživokterého se účastní již 84 ředitelů a jejich zástupců z celé republiky, kteří společně usilují o to, aby se děti v jejich školách učili naplno a s radostí. Program je zaměřen na rozvoj pedagogického lídršipu a budování kultury profesního učení s důrazem na sdílení zkušeností.

Co vám program přinese?

 • Zažijete sdílení v bezpečné komunitě
 • Inspirujete se od špičkových lektorů a škol
 • Získáte cílenou individuální podporu
 • Naučíte se budovat zdravou kulturu školy.

Do programu je možné se přihlásit od 10. února až do 28. března 2021 prostřednictvím vyplnění přihlášky zde. Při přihlášení do 7. března 2021 získáte zvýhodněnou cenu.

Veškeré informace o programu naleznete v prezentaci a na www.reditelnazivo.cz/o-programu

Je pro Vás také připraveno informační online setkání, kde se můžete osobně seznámit se zástupci programu, a to v některém z těchto termínů:

 • 16. února od 17:00 do 18:00 na tomto odkazu.
 • 16. března od 17:00 do 18:00 na tomto odkazu.
 • Svou účast na informačním setkání potvrďte v tomto formuláři.

 


 

Online kurz zdarma nejen pro asistenty pedagoga

Člověk v tísni vytvořil online kurz zdarma, který je určený asistentům a asistentkám pedagoga a vyučujícím, kteří pracují s žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění. Online kurz je otevřený všem, kteří se o pedagogické práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí chtějí dozvědět víc.

Kurz je cca na 6 hodin a lze ho dělat podle svých možností. Pracuje s konkrétním příběhem chlapce Sama, ukazuje situaci z různých perspektiv a ukazuje fungující komunikační „fígle“.

Více naleznete ZDE.