Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu Šablony III č. 02_20_080 (MRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

 • Bližší informace jsou k dispozici ZDE

 


 

Aktuální informace Řídícího orgánu OP VVV k realizaci Šablon v nouzovém režimu

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládá příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo.

 

 


 

 

Informace realizačního týmu projektu MAP II

Vzhledem ke stávajícím opatřením, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni do 30. 6. 2020 pozastavit veškeré plánované aktivity připravované v rámci realizace klíčových aktivit projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II.

V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, jak dlouhou dobu budou nařízená opatření trvat a v jakém rozsahu, proto bylo rozhodnuto, že se některé akce zruší nebo přesunou na nově stanovené termíny, o kterých Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.   

Doufáme, že tato karanténní doba brzy skončí a my budeme moci opět od září 2020 realizovat aktivity pro Vás a vaše děti a žáky.

Realizační tým projektu i přes všechna opatření pracuje, a tudíž je Vám v případě potřeby k dispozici.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na brzké shledání. Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

 


 

Webináře SMSČR

Sdružení místních samospráv, z.s. pro vás připravilo několik webových seminářů, tzv. webinářů. Jsou zdarma a připojit se k nim můžete v daném čase z vašeho počítače či mobilu (bez instalace dalšího software). Diskusi si  lze poslechnout i zpětně, avšak výhodou živého vysílání je to, že během diskuse můžete klást hostům písemné dotazy.

 • 1. dubna 2020, 18:00 hodin – Regionální školství v podmínkách nouzového stavu
  Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy, člen Předsednictva SMS ČR
  Jan Sedláček, starosta obce Křižánky, místopředseda SMS ČR

 

JAK SE PŘIPOJIT?

Ve stanoveném termínu se kliknutím na uvedený odkaz připojte k přímému přenosu vysílání webináře. Vaše dotazy je možné pokládat v průběhu vysílání prostřednictvím chatu na pravé straně okna. Nemůžete-li se účastnit živého vysílání, webinář můžete shlédnout ze záznamu na uvedeném odkazu.
Prezentace a materiály použité v průběhu webináře budou k dispozici na www.portalzastupitele.cz

 


 

Informace o možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření podle Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za daných podmínek.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

 


 

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI (dále jen „ŘO“) se kvůli vyhlášení nouzového stavu intenzivně zabývá řešením jeho možných dopadů na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. Snahou ŘO ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) a Evropskou komisí (dále jen „EK“) je nalézt vhodná řešení pro žadatele i příjemce, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží.
ŘO uvádí přehled opatření, která reagují na současný stav a budou dále doplňována. Tato opatření mají za cíl pomoci žadatelům a příjemcům překlenout stávající období, ve kterém nemusí mít vhodné podmínky pro plnění veškerých závazků a povinností vyplývajících z dokumentací OP:

Více informací k dispozici ZDE.

 

 


 

Web MŠMT na podporu vzdělávání v online formě

Ministerstvo školství a mládeže spustilo web na podporu vzdělávání v on-line formě (ZDE), kde naleznete inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku. Web je průběžně aktualizován.

Co na webu najdete:

 • Nevíte, jak začít? Přečtěte si 15 zásad on-line pedagogiky nebo se podívejte na přehlednou infografiku, jak na úkoly a hodnocení online.
 • Hledáte vhodný nástroj pro komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči?
 • Víte, co chcete učit, ale chybí Vám učební materiály? Nabízíme přehled podle předmětů.
 • Chcete se v učení online zlepšovat? Projděte si kurzy, zdroje a nástroje na podporu práce pedagogů.
 • Nejste na to sami, spojte se s ostatními. Najdete zde komunikační kanály na školy, kolegy a kolegyně, odborné poradce, zdroje příkladů dobré praxe, tipy a triky, jak vše zvládnout.
 • Jste rodič a hledáte pomoc a podporu v současné situaci? Máme pro Vás tipy a nápady, jak na to.
 • Podívejte se na informace k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory.
 • Hledáte doporučení pro online výuku na vysokých školách?

 

 


 

Aktuální informace NPI ČR Zlín pro ředitele škol

Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli,

na základě mnoha dotazů ohledně zápisů k PŠD, započítávání absence žáků, postup ředitele jako zaměstnavatele aj. posíláme vybrané odkazy:

 • OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU
  • Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosím, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili. Děkujeme všem!
 • MŠMT PŘIPRAVILO NOVÝ WEB PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
  • S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.

 

Za NPI ČR zároveň přikládáme legislativní pohled na situaci pro ředitele škol/školského zařízení jako zaměstnavatele, odkazy najdete v aplikaci pro řízení školy:

S přáním ZDRAVÝCH a možná i méně on-line dnů tým NPI ČR Zlín.

 


 

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI (dále jen „ŘO“) se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky  vyhlášeného vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. Snahou ŘO je nalézt vhodná řešení jak pro žadatele o podporu z OP VVV, tak pro příjemce podpory z OP VVV, OP VK a OP VaVpI, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží. Více informací naleznete ZDE.


 

Nástroje a zdroje online výuky žáků a studentů

Přinášíme Vám přehled užitečných odkazů pro výuku online:

 1. Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
 2. Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in.
 3. Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
 4. Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
 5. Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
 6. Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
 7. Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
 8. Článek Učitelský Spomocník.
 9. Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní projekt nazvaný UčíTelka.
 10. Portál Vzdělávání #NaDálku.
 11. Realizace výuky přes platformu google classroom.