Realizační tým projektu MAP II připravil pro školy a školská zařízení na svém území, které jsou zapojeny do projektu MAP II, anketní formulář k prověření jejich zájmu o online seminář k polytechnické výchově, který je určen pro pedagogy ZŠ (1. stupeň a školní družiny), MŠ a DDM:

  • Součástí online semináře je dodání startovací sady dřevěných polotovarů/komponentů na výrobu 4 výrobků.
  • Celková délka semináře je 2 – 2,5 h, přičemž je rozdělen na 2 části, a to úvod o možnostech práce se dřevem a jeho využití (cca 0,5 h), samotná práce s dodanými dřevěnými polotovary/komponenty (1,5 – 2 h).

Součástí anketního formuláře je i závazná objednávka pro ty, které nabízený online seminář zaujal. Termín pro odeslání odpovědí v rámci anketního šetření příp. závazných přihlášek je stanoven k 26. 2. 2021.
Výsledky anketního šetření vč. přehledu závazných přihlášek budou předloženy k projednání Pracovní skupině Pro financování.

Tato aktivita je pro školy a školská zařízení na území ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude plně hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z jiných dostupných zdrojů financování (z důvodu zamezení duplicitního financování).