Dne 13. ledna 2020 se uskuteční v Olomouci seminář pro žadatele k výzvě č. 107 OP Z – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Praha. Jedná se o akci ŘO OP Z a sekretariátu RSK OK:

  • Bližší informace naleznete v pozvánce
  • Podrobnosti k výzvě č. 107, která bude vyhlášena 7. ledna 2020, jsou uvedeny ZDE.
  • Registrace na seminář je možná na stránkách www.esfcr.cz, a to nejpozději do 9. ledna 2020