Ve středu 22. ledna 2020 se v učebně přírodopisu Základní školy Staré Město, Komenského 1720, konal seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody, psychologa, psychoterapeuta a vysokoškolského učitele, na téma Jak zvládat krizové situace ve výuce.

Cílem semináře bylo informovat přítomné pedagogy o jejich možných reakcích na krizové situace ve výuce, a také jim nabídnout techniky, které prohlubují vztah mezi žákem a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Masivním používáním multimediálních technologií se vytrácí z výuky podstatná “lidská” stránka, z pedagoga se stává „pouštěč” obrázků, neosobní moderátor. Smyslem technik je otevřít interakční pole mezi pedagogem a žákem bez soupeření, bez despektu, posílit vazbu tématy, která žáky skutečně zajímají. A to je v současnosti, kdy žák může získat informace mnohem snadněji a srozumitelněji než za pomoci jakéhosi moderátora, jenž si říká pedagog, velmi důležité.

Lektor PhDr. Jan Svoboda účastníky seznámil s nejnovějšími poznatky psychologie, celý seminář věnoval podstatným výchovným problémům projevujícím se v současné rodině, a hlavně ve školním prostředí. Seminář byl praktický, přítomní pedagogové se na lektora obrátili i s konkrétními problémy, se kterými se sami při výuce potýkají.

Seminář byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

Fotogalerie 22. ledna 2020