Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 28. listopadu 2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.