Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 10. dubna 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.