Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se uskuteční dne 3. října 2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.

Na setkání budou k dispozici od všech členů jejich vlastní materiály k výuce literatury a slohu za účelem vzájemné inspirace a sdílení zkušeností.