Další setkání Pracovní skupiny Pro financování se uskuteční dne 19. září 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.