Vzdělávací soupravy Chemie a světlo jsou určeny učitelům chemie, kteří chtějí nadchnout žáky zábavnými pokusy z luminiscence a fotochemie. Rychle a snadno proveditelné pokusy pomáhají svěžím a moderním způsobem ilustrovat celou řadu témat v osnovách ZŠ a SŠ a umožňují žákům získat hmatatelnou a nezapomenutelnou zkušenost s chemií.

Soupravy jsou unikátní tím, že tematicky propojují učivo chemie s biologií, fyzikou a výtvarnou výchovou. Zvolené pokusy jsou navrženy bezpečnou a snadno proveditelnou formou. Soupravy lze uplatnit nejen při spolupráci se školami, v přírodovědných kroužcích či v jiných naučných projektech, ale také jako zajímavé zpestření komunitních akcí.

Vše potřebné v jednom kufříku ….

  • Všechny pokusy jsou navrženy tak, aby jejich příprava a provedení bylo s minimálním úsilím bez potřeby dalšího speciálního vybavení.
  • Soupravy obsahují srozumitelné návodové karty pro žáky a metodické karty pro učitele.

 

Více informací naleznete na webových stránkách.

Přineste nové světlo do hodin!