Dne 30. dubna 2020 se uskuteční pro zástupce MŠ a prvního stupně ZŠ celodenní exkurze do přírodních zahrad pod názvem Toulavý autobus do přírodních zahrad, kdy zavítáme do více jak 60ti vzorových zahrad, které jsou oázou pro lidi, zvířata a rostliny.

Cílem exkurze je podpora rozvoje přírodních zahrad v území a jejich následné využití v praxi vč. rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s maximálním využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Tato akce je realizována ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

Těšíme se na Vaši účast!