V rámci podpory neformálního vzdělávání vystoupí dne 8. června 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti s doprovodným programem žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště na Festivalu vín, jehož pořadatelem je Cech blatnických vinařů:

Cílem akce je podpora tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v rámci Implementace aktivit MAP.

Program Základní umělecké školy Uherské Hradiště:

  • 13.30 – 14.30 Taneční obor a literárně – dramatický obor
  • 15.00 – 15.45 Cimbálové muziky
  • 16.00 – 16.30 Žesťové kvarteto, sólový zpěv, akordeony, čtyřruční klavír, žesťové kvarteto
  • 17.00 – 18.00 Dechový orchestr

Vstup zdarma.

 

… těšíme se na Vás, jste všichni srdečně vítáni …