Za příjemného počasí vystoupili dne 8. června 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště (dále jen „ZUŠ UH“) s připraveným doprovodným programem, který byl součástí akce „Festival vín VOC Blatnice“, jejímž pořadatelem byl Cech blatnických vinařů. Záštitu této akci udělil starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha.

Na pódiu se představili žáci ZUŠ UH pod vedením svých učitelů Jany Trubačíkové (taneční obor), Stanislava Nemravy (literárně – dramatický obor), Pavla Štulíra (cimbálové muziky), Martina Baláže (žesťové nástroje), Adély Papayové (sólový zpěv), Jitky Slivečkové (hudební obor – akordeon), Petry Foltýnové (klavír, korepetice) a Antonína Koníčka (dechový orchestr Zuška). 

V úvodu připraveného programu vystoupily žákyně z tanečního oboru společně s žáky z literárně – dramatického oboru, na jejichž vystoupení volně navázaly cimbálové muziky. Po přestávce rozeznělo Masarykovo náměstí žesťové kvarteto, čtyřruční klavír, vystoupili sóloví zpěváci a své umění předvedli také akordeonisté. Závěr programu patřil dechovému orchestru Zuška. Akci vládla spontánní a velmi příjemná atmosféra plná dobrého vína, jídla a umění. 

Žáci ZUŠ UH ukázali návštěvníkům akce a veřejnosti své dosavadní zkušenosti nabyté během studia na ZUŠ UH a především také to, že umění není svět uzavřený pouze do ateliérů učeben uměleckých škol, galerií a koncertních síní a jevištních pódií, ale především svět, kterým město ožívá a žije.

Vystoupení žáků ZUŠ UH bylo zajištěno díky projektu MAP II s cílem podpory tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v rámci Implementace aktivit MAP.