V tomto školním roce se stala Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti koordinátorem mezinárodního projektu s názvem Žákovský parlament – posílení prostředí školy pomocí využívání nápadů, zájmů a aktivního zapojení žáků.

Škola je také již několik let koordinačním centrem pro žákovské parlamenty ve Zlínském kraji, proto i tento projekt je právě zaměřen na tuto oblast.

Cílem projektu ERASMUS+ je zavádění modelu funkčního parlamentu v zapojených školách, v rámci projektu budou školy mimo jiné pracovat i na vytvoření Ústavy žákovského parlamentu, v níž budou zahrnuty zkušenosti škol, které fungují v různých systémech demokracie.

Celý článek