Další zasedání Řídícího výboru projektu MAP II se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 od 15:30 hodin v Komorním sále Reduty v Uherském Hradišti.
Podrobné informace k programu zasedání budou s dostatečným předstihem upřesněny.