Pomozte žákům zorientovat se v otázkách: Jak si vybrat povolání? Jak zacházet s penězi? Co je to podnikání?, a to prostřednictvím akreditovaných výukových kurzů mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement, o.p.s. (dále jen „JA Czech“).

Posláním této organizace je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšné uplatnit a byli dobře připravení pro navazující studium nebo pro vstup na trh práce.

Kurzy jsou určeny pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, jsou plně adaptovány na podmínky české ekonomiky, legislativy a jsou v souladu s českým systémem školství. Díky možnosti propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, nebo vzdělávacích oborů, je pouze na vás, kam kurzy škola zařadí v rámci školního vzdělávacího programu.

Kurzy:

  • přibližují problematiku ekonomiky volného trhu a napomáhají při výběru budoucího studia a povolání
  • respektují požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dají se tedy velmi snadno začlenit do vyučování
  • naplňují vzdělávací oblast Člověk a svět práce, konkrétně tematický okruh Svět práce, tedy učivo závazné pro II. stupeň ZŠ.

Více informací je k dispozici na webových stránkách JA Czech.

Tato aktivita je realizována v rámci Implementace MAP, tudíž pro školy na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, jsou výukové programy/kurzy zcela zdarma: