Implementace MAP IV

Implementací MAP se rozumí realizace konkrétních aktivit definovaných ve zpracovaném a Řídícím výborem schváleném Strategickém rámci MAP.

Hlavní odpovědnost za realizaci aktivit nese realizační tým projektu MAP IV.


Podaktivity realizace Implementace MAP

Plněním jednotlivých podaktivit dojde k prohloubení procesu realizace aktivit pro podporu předškolního a základního vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště a k dalšímu rozvoji partnerství v území. Do procesu budou zapojeni místní aktéři, děti a žáci, pedagogové a zřizovatelé škol a školských zařízení.

  1.  Implementace aktivit MAP pro realizaci opatření č. 1 Předškolní vzdělávání
  2.  Implementace aktivit MAP pro realizaci opatření č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3.  Implementace aktivit MAP pro realizaci opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  4.  Implementace aktivit MAP pro realizaci polytechnického vzdělávání vč. rezervace výuky dílen
  5.  Implementace aktivit MAP na podporu tvořivosti, iniciativy a tvořivosti

Aktivity Implementace MAP