O projektu MAP III

Cíle projektu

Cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

 • Nositel projektu: MAS Staroměstsko, z.s.
 • Partner projektu: Město Uherské Hradiště
 • Do projektu jsou zapojeni všichni relevantní aktéři v území schválení Regionální stálou konferencí Zlínského kraje, tj. 15 ZŠ úplných, 13 ZŠ neúplných, 37 MŠ, 2 MŠ a ZŠ speciální, 1 soukromá ZŠ a MŠ, 3 ZUŠ, 2 DDM a další aktéři z řad veřejné správy, neziskového sektoru, odborné i laické veřejnosti.

Cíl projektu MAP II odpovídá výzvě MŠMT, v rámci které bude podporováno další strategické plánování v oblasti vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště (vyjma obcí Boršice u Blatnice, Hluk, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh) a nově i realizace naplánovaných aktivit dle schváleného Strategického rámce MAP.

                          


Aktivity projektu

V rámci projektu MAP II budou realizovány následující povinné klíčové aktivity:

 • Řízení projektu
 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

V rámci projektu MAP II budou realizovány následující nepovinné aktivity:

 • Realizace nastavených aktivit v Akčním plánu MAP
 • Aktivity spolupráce škol
 • Společné informování a sdílení
 • Vzdělávání a informační akce – setkávání ředitelů a pedagogů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ), rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů ve vzdělávání, dále workshopy, semináře, poskytování informací na webových stránkách projektu MAP II a facebookovém profilu MAP II .

Období realizace projektu

Projekt MAP II je realizován v období od 1. února 2018 do 30. listopadu 2021 a navazuje tak na první etapu projektu MAP, která byla ukončena k 31. lednu 2018.


Financování projektu

Projekt MAP II je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.

Celková finanční podpora:

12 574 632,00 Kč

Výše finanční podpory EU (85%):

10 688 437,20 Kč

Výše národních veřejných zdrojů (15%):

1 886 194,80 Kč


Výzva č. 02_17_047 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II


Spolupráce MAP s Krajským akčním plánem Zlínského kraje (KAP)

Zpravodaje BulletIN BUĎTE IN: